Inicia la campanya #COMUNICA al teu Col·legi de Metges

 

El Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) ha posat en marxa l’Observatori de metges afectats per la COVID-19 amb l’objectiu de valorar l’impacte que la pandèmia ha tingut en els professionals, les condicions en les que l’han afrontat i les seves conseqüències en l’àmbit professional i personal.

Aquest Observatori, coordinat pel secretari general de l’CGCOM, Dr. José María Rodríguez Vicente, ha d’establir també una línia de treball centrada en demanar la informació rellevant que serveixi per afrontar nous brots o futures pandèmies.

A través d’un qüestionari totalment anonimitzat, disponible a les diferents webs dels col·legis de metges i de la pròpia corporació, els col·legiats proporcionaran informació específica i d’utilitat que serveixi per posar en marxa accions professionals / laborals, jurídiques i de protecció social per al professional o la seva família, aquestes últimes, a través de la Fundació per a la Protecció Social de l’Organització Mèdica Col·legial.

Tot això, servirà, sens dubte, per seguir la línia marcada pel CGCOM que ha sol·licitat ja formalment als ministeris de Sanitat i Treball que la professió mèdica sigui considerada de risc, i que la malaltia per COVID-19 sigui considerada malaltia professional.

Aquesta acció posada en marxa pel Consell General de Col·legis Oficials de Metges compta amb la ratificació de la seva Assemblea General de presidents i de secretaris, on va ser presentada recentment.

 

Accés al qüestionari: https://www.cgcom.es/registro-covid  

 

Campanya #COMUNICA al teu Col·legi de Metges

Amb l’objectiu d’arribar a tots els col·legiats del nostre país, demanar el màxim possible d’informació i poder oferir assessorament i ajuda a el major nombre de facultatius, la corporació i els col·legis de metges d’Espanya començaran aquesta setmana una campanya de difusió per donar a conèixer l’Observatori i animar a la participació.

Sota el lema #COMUNICA al teu Col·legi de Metges, l’organització, en coordinació amb els 52 Col·legis de Metges, portarà a terme aquesta campanya a través de les diferents plataformes i suports webs, xarxes socials, mailings… S’hi instarà a tots aquells metges i metgesses a que comuniquin al seu col·legi com ha estat el seu contacte amb el COVID-19, en quines condicions s’ha donat i si ha tingut repercussions professionals / laborals o personals.

Per a qualsevol dubte, sol·licitud d’informació, assessorament o ajuda, la corporació convida a tots els metges i metgesses d’Espanya a posar-se en contacte amb el Col·legi de Metges, on li proporcionaran tots els recursos, ajuts i serveis disponibles.