• El CGCOM estarà vigilant davant la contractació de metges que no tinguin el títol reconegut d’especialista en pro de la seguretat clínica dels pacients

• Un cop més no s’ha tingut en compte l’opinió dels professionals ni han estat informats prèviament

• La corporació lamenta que no es contemplin mesures per pal·liar la temporalitat i precarietat de milers de facultatius

• És intolerable que el text permeti el personal d’infermeria realitzar les funcions pròpies de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària

• El CGCOM proposa la mobilització dels 7.100 graduats en Medicina formats a Universitats espanyoles

 

El CGCOM mostra la seva preocupació i inquietud pel que fa a la modificació d’una llei tan important com l’orgànica d’Ordenació de Professions Sanitàries que pretén accelerar els tràmits per obrir una via d’exercici als metges extracomunitaris mitjançant el reconeixement d’efectes professionals, la qual que suposarà facilitar l’exercici als que no tinguin el títol d’especialista.

Davant aquesta situació el CGCOM anuncia que es mostrarà especialment vigilant per garantir que aquests professionals reuneixen les condicions idònies i exigeix un Comitè de Control per tal de garantir la millor assistència i seguretat clínica dels pacients.
Aquestes mesures tornen a posar de manifest la manca de contacte de les administracions amb els representants dels professionals del sector mèdic, que en tot moment han estès la mà a buscar propostes conjuntes que solucionin els problemes a què han de fer front els facultatius.

El CGCOM lamenta també que s’adoptin aquest tipus de mesures sense contemplar accions per pal·liar la precarietat i temporalitat de milers de facultatius mitjançant processos de regularització que millorin la situació dels professionals i reconeguin l’esforç de tants metges i metgesses del nostre país.

D’altra banda, el CGCOM considera intolerable i inadmissible que el text legal permeti a cada comunitat autònoma que el personal d’infermeria que presta serveis en centres hospitalaris passi a prestar serveis en els centres d’Atenció Primària de la seva àrea d’influència per realitzar les funcions pròpies de l’especialitat de Medicina de Família i Comunitària, de forma excepcional i transitòria, per insuficiència de personal mèdic d’Atenció Primària.

La corporació insisteix en la vulneració de competències que suposa el punt 3.2 d’aquest Reial decret llei davant el qual mostra la seva total oposició, així com reclama una rectificació per part de l’Administració. A més, es recorda que hi ha moltes vies per cobrir aquest tipus de situacions com pot ser la contractació dels 7.100 graduats en Medicina a les facultats espanyoles que es troben en disposició de realitzar aquelles tasques encomanades que no siguin estrictament competència d’especialistes.