El Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) reclama, a través d’una carta enviada a Salvador Illa, ministre de Sanitat, que el reconeixement dels contagis dels professionals sanitaris amb la qualificació de contingència professional torni a estar vigent, com així ha estat durant l’estat d’alarma, motivat per la pandèmia de COVID-19.

La corporació expressa la seva inquietud per la redacció del Reial Decret 19/2020, de 26 de maig, sobre el límit temporal dels efectes de la norma, que prorroga la protecció dels professionals contagiats fins al mes següent a la finalització de l’estat d’alarma. És a dir, fins al 21 de juliol. El CGCOM incideix que la situació sanitària persisteix, hi ha continus rebrots que situen la crisi a les portes d’una segona onada pandèmica, pel que sol·licita que no es limiti aquesta cobertura a períodes temporals concrets.

El Consell de Ministres va aprovar que els contagis i morts per COVID-19 en els professionals sanitaris de centres sanitaris o sociosanitaris fossin considerats com a contingència professional derivada d’accident de treball per haver estat exposats a aquest risc específic durant l’exercici de la seva professió, independentment de la fase de la pandèmia en què s’hagi contret la malaltia.

Aquesta mesura va respondre a la petició expressada pel CGCOM el passat dia 5 de maig, en la qual sol·licitava per carta als ministres de Sanitat i Treball el reconeixement per als professionals de la medicina de la qualificació de “malaltia professional”, per a aquells que haguessin patit contagi per COVID19, a l’objecte que rebin una major protecció en les seves prestacions de tot tipus, no assenyalades fins aquest moment per a les malalties que no siguin professionals.

La petició va comptar amb el suport d’un informe dels serveis jurídics del CGCOM, i l’aval de l’Assemblea del Consell General de Col·legis de Metges d’Espanya, en la reunió duta a terme el passat 1 de maig. Una sol·licitud en línia amb la d’altres institucions com l’Organització Mundial de la Salut, sobre la necessitat que els professionals sanitaris contagiats hagin de tenir dret a beneficis per lesions laborals com a malaltia professional, incloent compensació, rehabilitació i serveis sanitaris.

 

Petició perquè la professió mèdica sigui declarada professió de risc

Una altra de les iniciatives del CGCOM durant la pandèmia va ser la petició de la corporació perquè la professió mèdica sigui declarada professió de risc. Fa un mes, el gabinet del Ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions va enviar una carta al president del CGCOM, Dr. Serafín Romero, en què l’informa que aquesta petició havia estat traslladada a la Secretaria d’Estat de Seguretat Social i Pensions per ser atesa i resposta puntualment.

Aquesta missiva suposava un nou avanç, després de la resposta per part del Secretari General de Sanitat, Faustino Blanc a principis de juny on informava al CGCOM del trasllat d’aquesta petició a l’Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Des d’aquest últim ministeri asseguren en la seva comunicació a Dr. Romero que podien “assegurar-li que les seves preocupacions seran ateses i contestades puntualment per la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, a qui se les hem fet arribar perquè, en el menor termini de temps possible, se li doni resposta”.