El CGCOM ha sol·licitat davant el Ministeri de Treball i Economia Social, així com a el de Ministeri de Sanitat, el reconeixement per als professionals de la medicina, la qualificació de “malaltia professional”, que haguessin patit contagi per COVID19, a l’objecte de que rebin una major protecció en les seves prestacions de tot tipus, no assenyalades fins aquest moment per a les malalties que no siguin professionals.

Aquesta petició, recolzada per un informe dels serveis jurídics de l’CGCOM, ha estat avalada per l’Assemblea de el Consell General de Col·legis de Metges d’Espanya, en la reunió duta a terme el passat 1 de maig, paral·lela a la sol·licitud d’entre altres institucions per l’Organització Mundial de la Salut, sobre la necessitat que els professionals sanitaris contagiats hagin de tenir dret a beneficis per lesions laborals com a malaltia professional, incloent compensació, rehabilitació i serveis sanitaris.

La sol·licitud cursada sol·licita expressament el desenvolupament de les mesures legals necessàries perquè la infecció de coronavirus (COVID19) i totes les seves seqüeles en els professionals sanitaris tant de l’Sistema Nacional de Salut com de la Sanitat Privada, que requereixin baixa laboral, defuncions o qualsevol altre perjudici derivat de l’atenció sanitària a la crisi de l’coronavirus Covid-19, siguin reconegudes com a malaltia professional amb caràcter general.

El CGCOM, considera que aquesta sol·licitud constitueix un acte de justícia, no només per als professionals morts sinó també per a tots aquells contagiats en aquesta pandèmia. En aquest sentit també pretén desjudicialitzar i en definitiva evitar a través d’aquesta reivindicació que els metges es vegin obligats a recórrer als tribunals de justícia per aconseguir el canvi de contingència i el recàrrec de prestacions, no tenint pèrdua econòmica per supressió de complements salarials i guàrdies, reconeixement que també és necessari per als casos en què s’ha produït la mort del Metge, a fi de reconèixer les prestacions corresponents als familiars supervivents, ja que, amb el suport normatiu actual, perquè la mort d’una persona per “coronavirus” pugui derivar en una pensió de viduïtat originada per una contingència professional serà necessari provar que la malaltia ha estat contreta a la feina.