La valoració global segons els enquestats és de 6 punts sobre 10. Els col·legiats han destacat de forma molt positiva el tracte i l’atenció del personal de la Institució.

L’enquesta de satisfacció col·legial deixa unes xifres positives sobre la Institució però també certs aspectes que cal millorar. En xifres generals, el nivell de satisfacció amb el Col·legi seria de 6,04 (els més satisfets amb el COMT representen el 47% i els que poc o gens suposen el 44%).

Pel que fa a la valoració dels serveis del COMT, la nota és d’un 6,2, sent els menors de 45 anys qui pitjor ho han valorat. 4 de cada 10 col·legiats troben a faltar algun servei o millorarien els actuals, sent la formació el més esmentat (29%) darrere de la defensa de la professió mèdica (9%).

Un dels aspectes que més han destacat els enquestats és el grau de satisfacció amb el personal del COMT. La nota ha estat de 7,70 punts sobre 10, sent el tracte i l’atenció del personal el millor valorat. D’altra banda, el 65% dels enquestats es consideren informats dels serveis i actes que ofereix i fa el COMT. La resta, destaquen el desconeixement de serveis que el COMT ofereix.

El canal d’informació preferit per rebre informació per part de la institució és el correu electrònic (89%) seguit la revista digital Galens o la pàgina web. Destaca l’ampli interès per part dels col·legiats envers la possibilitat d’obrir una nova via de comunicació a través d’una APP en la qual ja s’hi està treballant.

Les dependències i equipaments de la seu de Tarragona tenen una bona valoració destacant l’àrea d’atenció col·legial i la sala d’actes. Les valoracions més baixes, en aquest cas, recauen en les delegacions de Reus i Tortosa.

A la pregunta de quin és el paper que el COMT hauria de desenvolupar davant el professional mèdic, la resposta va ser:

La defensa, protecció i representació dels professionals mèdics davant les empreses contractants, les institucions, els pacients i els mitjans de comunicació. Destaca també el suport i el recolzament per als professionals mèdics.
De les accions que, segons col·legiació, el COMT podria dur a terme destaquen el fet d’oferir informació continuada de caire assistencial, promoure la cohesió de col·lectius per especialitats o problemàtiques específiques i el suport a la recerca professional.

Conclusions de l’estudi

 • Ús dels serveis del COMT
  Bona valoració dels aspectes relacionats amb el tracte, accessibilitat i professionalitat del personal del COMT. Es reclamen però millores en formació continuada proposant-se major varietat i quantitat de cursos (urgències, medicina familiar…) o la possibilitat de fer-los en línia.
 • Instal·lacions del COMT
  Bona valoració de les dependències i equipaments de la seu de Tarragona. Pocs col·legiats han dit que calen millores, qui ho han fet han demanat una àrea social, millorar la sala d’actes o una biblioteca. Les delegacions de Reus i Tortosa han rebut pitjors valoracions.
 • Comunicació del COMT
  La majoria de col·legiats se senten informats dels serveis i actes que ofereix el COMT sent el correu el canal favorit de consulta.
  Destaca l’interès per obrir una nova via de comunicació a través d’una APP en la qual el Col·legi ja treballa.

Aspectes a millorar:

L’enquesta també ha desvetllat punts on caldria incidir per millorar la satisfacció personal. Destaquen fer un esforç en les noves generacions de metges, explicar més i millor l’àmplia cartera de serveis o oferir una oferta formativa continuada que resulti atractiva i que prengui en consideració les necessitats de les i els col·legiats.

 

Consulteu l’estudi sencer clicant aquí (arxiu PDF)