L’aprovació de la modificació del Reial Decret per part del Consell de Ministres, reconeix la COVID-19 com a malaltia professional en aquells treballadors sanitaris i sociosanitaris que han contret el virus en l’exercici de la seva professió.

El 02 de febrer de 2021 és ja una data a recordar: el dia en què el Consell de Ministres va aprovar la norma que considera la COVID-19 una malaltia professional per als sanitaris i sociosanitaris. Aquesta mesura, fortament reivindicada pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya des de l’inici de la pandèmia, implicarà dotar de major protecció al col·lectiu sanitari, que rebran les mateixes prestacions que tindrien en cas d’una malaltia professional.

Fins ara, la COVID-19 es considerava una “contingència professional derivada d’un accident de treball”. La declaració farà que un professional afectat d’aquesta malaltia pugui continuar cobrant el 100% del sou quan estigui de baixa. A més, el període de cobertura per part de la Seguretat Social, en cas de seqüeles o de malalties derivades de la Covid, abastarà tota la vida del treballador.

Des de l’inici de la pandèmia 118.000 sanitaris han contret aquest virus. La mesura, que té caràcter retroactiu, també cobrirà al personal sociosanitari.