Vetllar per la salut integral dels infants, incrementar el professionalisme dels col·legiats o potenciar un model col·laboratiu multidisciplinari són alguns dels seus objectius

La Secció de Pediatria del COMT neix amb la voluntat de ser transversal i incorporar col·legiats de diferents àmbits d’arreu del Camp de Tarragona i Les Terres de l’Ebre. La Secció, tal com ho relata la seva presidenta, la Doctora Maria Esteller, està oberta a tots els col·legiats que treballen en l`àmbit de la salut infantil (pediatres però també metges de família o psiquiatres.

Els objectius de la Secció pivoten sobre diversos punts, tal com ho explica la vicepresidenta de la secció, la Dra. Franch, on destaquen aspectes com el professionalisme dels col·legiats o la salut dels infants i adolescents.

A més d’aquests temes, la Secció vol visibilitzar aquesta especialitat, dins i fora de l’àmbit mèdic, però també d’altres temes que són d’actualitat i que estan molt lligats a la pediatria.

Aspectes relativament nous, però de gran trascendència i que cal tenir en compte, com per exemple, la salut mediambiental. La Dra. Esteller en dóna més detalls sobre això en el podcast.