L’enquesta la realitzarà l’empresa CERES. Una companyia dedicada a la investigació sociològica i de mercats.

El Col·legi de Metges ha posat en marxa un seguit d’actuacions amb l’objectiu de crear vies de millora en les diferents àrees d’actuació de la Institució i així poder augmentar la satisfacció dels nostres col·legiats.

Una d’aquestes actuacions és la posada en marxa d’un estudi mitjançant una enquesta. L’objectiu és poder conèixer amb profunditat quines són les inquietuds, valoracions i suggeriments que tenen els nostres col·legiats per tal de millorar els serveis que s’ofereixen.

Per aquest motiu, el Col·legi de Metges de Tarragona ha procedit a encarregar a CERES, una empresa externa dedicada a la investigació sociològica i de mercats, la realització del treball de camp i l’elaboració de les seves conclusions. S’ha tingut molta cura el disseny dels processos i el tractament de la informació en la garantia de la privacitat i en la confidencialitat de les dades.

En els propers dies els col·legiats rebran un correu electrònic provinent de l’adreça ceres@gabinetceres.com que incorpora un qüestionari online.
Des del COMT agrairíem que es dediquin uns minuts a contestar l’enquesta. Els resultats del sondeig es faran públics en el moment que es coneguin i, a la vegada, es procedirà a fer efectives, en la mesura del possible, les opinions de la col·legiació.