No s’ha demostrat que els productes de diòxid de clor siguin segurs i eficaços per a cap ús

 

L’Observatori de la Prescripció de l’Organització Mèdica Col·legial (OMC) ha emès un informe en relació a l’ús de productes de diòxid de clor per al tractament de la COVID-19, en el qual es conclou que aquests no són segurs ni eficaços per a cap ús, incloent-hi el tractament per coronavirus.

Davant les declaracions realitzades en les últimes dates per metges que componen el COMUSAV (Coalició Mundial de Salut i Vida) en què asseguren que el diòxid de clor acaba amb el coronavirus, l’Observatori de la Prescripció de l’Organització Mèdica Col·legial ha procedit a la elaboració d’un informe per tal de valorar aquestes afirmacions.

En aquest document es posa de manifest que el compost de diòxid de clor (MMS) posa en perill la salut del pacient en les dosis i mètodes esmentats, per la qual cosa es desaconsella el seu ús en tractaments per tal de tractar i eliminar la COVID- 19.

Per al coordinador d’aquest Observatori, el Dr. Pedro Hidalgo “aquest informe deixa clar que el diòxid de clor no cura i que no existeix evidència científica que avali la seva eficàcia i seguretat, per la qual cosa es tracta d’una substància nociva per a la salut” . A més, destaca la rellevància de vetllar per la seguretat del pacient, un compromís que la professió mèdica porta a terme, entre altres accions, a través aquest Observatori de l’Organització Mèdica Col·legial.

 

L’AEMPS va sol·licitar la seva retirada del mercat

L’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris AEMPS (Alerta de Medicaments Il·legals, Núm. 5/10) va tenir coneixement de la comercialització a través d’Internet (aquest producte no es va comercialitzar a través de canals farmacèutics) d’un producte anomenat MMS (Miracle Mineral Solution) que consisteix en una composició de clorit de sodi.

Aquest es va presentar en el passat com un producte d’ús terapèutic i preventiu de malalties de tota mena sense haver estat autoritzat per part d’aquesta Agència, sent per tant, la seva presència al mercat il·legal. Aquest producte quan es consumeix seguint les indicacions del fabricant produeix efectes adversos que poden ser greus.

Atès l’anterior, la AEMPS va resoldre “ordenar que es procedeixi a la retirada del mercat de tots els exemplars de l’esmentat producte”.