Des del Fòrum de la Professió Mèdica s’ha aprovat la convocatòria del I Premi per a treballs de fi de grau i fi de màster al voltant de la relació metge-pacient, com a part del projecte que pretén aconseguir que sigui declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

El premi s’ha convocat amb un doble objectiu; promoure la integració de la docència i la investigació al voltant de la relació metge-pacient en la universitat i potenciar la realització de treballs de recerca universitaris sobre el tema, ampliant el coneixement existent i potenciant la seva difusió. De la mateixa manera, pretén fomentar el desenvolupament de trajectòries professionals que tinguin la relació metge-pacient com a referent de la seva actuació.

Segons s’ha acordat, i si la situació per la pandèmia de coronavirus segueix el seu curs actual, el termini de lliurament dels treballs finalitzarà el proper 20 de setembre. Podran participar alumnes espanyols o amb residència a Espanya que hagin realitzat treballs de final de grau o fi de màster al voltant d’aquest tema en els últims cinc anys i hagin superat el procés d’avaluació corresponent amb antelació a la data límit de presentació dels treballs.

Els documents s’han d’enviar via correu electrònic a l’adreça foroprofesionmedica@cgcom.es indicant en l’assumpte “Para participar en el I Premio de Trabajos de Finde Grado y Máster sobre la RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE”.

El jurat estarà compost per membres del grup d’experts del projecte de Candidatura de la Relació Metge-Pacient com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, així com d’altres membres que aquest grup o el Fòrum de la Professió Mèdica d’Espanya considerin necessaris per al procés d’avaluació dels treballs presentats.

Els premis es lliuraran en el primer trimestre del 2021, i es concreten en:

  • Un primer premi de 1.000 euros a l’autor del millor treball, juntament amb un premi de 300 euros a professor que l’hagi dirigit. Tots dos aniran acompanyats del corresponent diploma acreditatiu.
  • Un segon premi, dotat amb 400 euros a l’autor de la feina i 100 euros al professor que l’hagi dirigit, acompanyats del corresponent diploma acreditatiu.

Accés a les bases del I Premi de Fòrum de la Professió.

Formulari per a la inscripció.