El Fòrum de la Professió Mèdica s’ha vist obligat a desmentir les declaracions d’alguns responsables polítics en els últims dies que assenyalaven la falta de metges a Espanya com a causa dels problemes de contractació per afrontar la situació actual per la pandèmia. Ho fa, a més, exigint una planificació exhaustiva de les necessitats de recursos humans amb un pla de contingència adequat en el qual reclamen la participació dels professionals, ja que han estat nombroses les ocasions en què s’han plantejat possibles solucions i han mostrat la seva disposició a col·laborar sense que hagin estat escoltats.