La mesura permetrà integrar millor les històries clíniques dels usuaris i controlar la pandèmia

Aquest decret llei forma part del conjunt de mesures urgents en l’àmbit social que ha anat prenent el Govern

El Govern ha donat avui llum verda a un nou Decret Llei de mesures urgents en l’àmbit social per pal·liar els efectes de la Covid-19. Aquestes mesures tenen com a finalitat ampliar i complementar d’altres ja aprovades per l’Executiu en relació amb el Sistema català de serveis socials, de caràcter públic i privat, que presta atenció de caràcter residencial.

En aquest sentit, la norma aprovada faculta el Departament de Salut perquè tingui accés al cens de residents, és a dir, a les dades sanitàries i assistencials dels usuaris que es troben en aquests centres. L’objectiu és doble: d’una banda, poder exercir millor el control epidemiològic de la pandèmia de la Covid-19 a partir de la integració de les històries clíniques dels pacients al sistema de salut pública de Catalunya; i, de l’altra, millorar la qualitat dels serveis assistencials que es presten en aquests centres.

Aquest Decret llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.