És un estudi que ha analitzat la incidència i el risc/susceptibilitat de patir COVID-19, en 79.083 majors de 50 anys de 12 Equips d’Atenció Primària del Camp de Tarragona, durant la primera onada (març-maig 2020).

El Grup de Recerca EPIVAC, liderat per Angel Vila, investigador de la Unitat de Suport a la Recerca de la Direcció d’Atenció Primària de l’ICS Camp de Tarragona, ha publicat un article a British Medical Journal titulat “Influence of prior comorbidities and chronic medications use on the risk of COVID-19 in adults: a population-based cohort study in Tarragona, Spain”.

Es tracta d’un estudi d’investigació finançat amb una beca del Instituto de Salud Carlos III que ha analitzat la incidència i el risc/susceptibilitat de patir COVID-19, en 79.083 persones majors de 50 anys adscrites a 12 Equips d’Atenció Primària de l’ICS Camp de Tarragona (Tgn-1, Tgn-2, Tgn-3, Tgn-5, Tgn-6, Tgn-7, Salou, Constantí, Morell, Valls, Montblanc i Alt Camp Est), durant la primera onada epidèmica de la COVID-19 (març-maig 2020).

L’estudi ha analitzat en quina mesura l’existència de diferents patologies o comorbiditats preexistents s’associa amb una major susceptibilitat o risc de patir COVID-19, havent-se observat un significatiu major risc en persones amb càncer, malalties cardíaques i/o respiratòries cròniques. Altres condicions com la hipertensió, obesitat i tabaquisme no es van associar a un significatiu major risc d’infecció (encara que sí poden associar-se a una major severitat de la malaltia).

L’estudi també va investigar la possibilitat de que algunes medicacions cròniques, d’ús habitual, incrementessin el risc o la susceptibilitat a la infecció, o pel contrari, poguessin tenir un paper protector. En aquest sentit, al contrari del que es pensava al principi de la pandèmia, l’estudi demostra que les persones que prenen fàrmacs inhibidors del sistema renina-angiotensina (un tipus de fàrmac habitualment utilitzat per pacients hipertensos) no tenen major risc de patir COVID-19.

Pel contrari, en aquest estudi, les persones que prenien IECA o ARA-II van tenir un risc menor de patir COVID-19. Tanmateix, les persones residents a la comunitat que havien rebut la vacuna antigripal a la tardor prèvia (2019) van tenir un lleuger menor risc ajustat de patir COVID-19 en comparació als no vacunats. Aquesta disminució de risc associada a la vacuna antigripal no es va observar en els pacients institucionalitzats.
Altres fàrmacs d’ús crònic habitual com els antiagregants plaquetaris, anticoagulants orals i antiinflamatoris o corticosteroids (que sí funcionen en algunes fases de la malaltia) no van demostrar cap benefici de cara a prevenir la infecció o evitar l’aparició de la malaltia en els pacients que ja els prenien.

En una propera fase, els investigadors del grup EPIVAC tenen com a objectiu investigar la possible relació entre la presentació clínica inicial (símptomes i signes) de la malaltia i el seu curs clínic, amb la finalitat de poder estratificar el risc inicial dels pacients i desenvolupar un algoritme o escala pronòstica predictiva que pugui ser utilitzat pels professionals en la valoració inicial i maneig dels pacients (domiciliari, urgències, necessitat d’hospitalització/UCI).

El treball ha estat desenvolupat per professionals d’Atenció Primària de l’ICS Camp de Tarragona (Eva Satué, Olga Ochoa, Cinta de Diego, Imma Hospital i Maria José Forcadell), amb la col·laboració del Departament de Tecnologies de la informació i la Comunicació (Cristina Torrente), Farmàcia (Ferran Bejarano) i Microbiologia de l’Hospital Joan XXIII (Frederic Gómez), i el suport de l’IDIAP Jordi Gol.

A continuació teniu la referència i el resum de l’article.

REFERENCIA: Vila-Corcoles A, Ochoa-Gondar O, Satue-Gracia EM, et al. Influence of prior comorbidities and chronic medications use on the risk of COVID-19 in adults: a population-based cohort study in Tarragona, Spain. BMJ Open 2020;10:e041577. doi: 10.1136/bmjopen-2020-041577.