• El cribratge de càncer de còlon i recte, fins ara, al Camp de Tarragona es feia a través dels Centres d’Atenció Primària (CAP)
  • El Programa, que al Camp de Tarragona es va iniciar l’any 2015, té com a objectiu reduir la mortalitat per càncer de còlon i també disminuir el risc de patir-lo
  • Ara seran les farmàcies participants les que facilitaran a la població diana el kit de recollida de la mostra, proporcionaran informació sobre el procés, verificaran les dades i recolliran les mostres per enviar-les posteriorment al laboratori per a la seva anàlisi.
  • Els usuaris rebran una carta d’invitació per a participar en el programa  i es podran dirigir a les farmàcies col·laboradores per tal de recollir el kit de recollida de mostra.

El Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte al Camp de Tarragona, que es va iniciar l’any 2015 s’articularà a partir del mes d’abril a través de les farmàcies del Camp de Tarragona gràcies a la col·laboració conjunta del Departament de Salut, el Pla Director d’Oncologia, l’oficina de cribratge de càncer colorectal de Salut Sant Joan-Baix Camp i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT).

Fins ara, i des del 2015, el cribratge al territori es feia a través dels Centres d’Atenció Primària (CAP), una situació que canvia a partir del mes d’abril i en la que els usuaris s’hauran de dirigir a les farmàcies col·laboradores amb el programa amb la carta d’invitació a participar-ne.

A partir d’aquest mes d’abril, el Programa passarà a desenvolupar-se únicament a les farmàcies col·laboradores que pertanyen a les zones corresponents a  9 Àrees Bàsiques de Salut del Camp de Tarragona. Aquestes funcionaran de forma simultània i progressivament s’aniran afegint noves zones. Concretament, les ABS que comptaran inicialment amb aquest servei són: ABS Cambrils, ABS Salou, ABS Alt Camp Oest, ABS Reus 2, ABS Torredembarra, ABS Baix Penedès Interior, ABS Montblanc, ABS Reus 3 i ABS Vila-seca. 

A través d’aquest programa es convida a tots els homes i dones entre 50 i 69 anys a fer-se, cada dos anys, una senzilla prova a casa per detectar si les deposicions contenen petites quantitats de sang que no es veuen a simple vista. Es tracta d’una prova que no només permet detectar la malaltia en fase precoç sinó també reduir el risc de patir-la detectant els pòlips, lesions amb potencial de malignitzar, que cal que siguin extirpats per evitar que evolucionin.

El càncer de còlon i recte és una malaltia amb un impacte elevat a Catalunya, tant per la incidència de nous casos com per la mortalitat que ocasiona. L’evidència científica ha demostrat que la detecció precoç d’aquest càncer mitjançant aquesta prova augmenta les possibilitats de curació i disminueix la mortalitat almenys en un 16% en els participants al Programa.

El Programa té com a objectiu reduir la mortalitat per càncer de còlon i també disminuir el risc de patir-lo. Durant aquests anys els professionals de l’Atenció Primària de Salut han estat els que han vehiculat la participació amb molt bons resultats. Des de la Regió Sanitària, el Pla Director d’Oncologia i el servei d’Epidemiologia de l’Hospital Sant Joan de Reus – Baix Camp, es vol agrair i felicitar a tots els professionals d’atenció primària que durant aquests anys han col·laborat estretament pel correcte funcionament del Programa assolint els seus objectius i possibilitant el diagnòstic precoç de 525 càncers.

Així mateix, el professionals de l’atenció primària seguiran tenint el paper important, com a referents de salut de la població, en els consell sobre prevenció i la participació en el cribratge, la resolució de dubtes i el seguiment dels pacients.

El paper de les farmàcies en la detecció precoç del càncer

A partir d’aquest moment, aquest paper el realitzaran les oficines de farmàcia. L’accessibilitat i proximitat de les farmàcies juga un paper clau en els programes de detecció precoç, ja que la ciutadania hi veu un punt proper de confiança on poder rebre consells i resoldre dubtes amb informació contrastada. Així doncs, la col·laboració de la farmàcia comunitària en aquest programa resulta molt efectiva en les zones que ja funcionen amb aquest model.

El president del COFT, Toni Veciana, s’ha mostrat satisfet de la seva posada en marxa a les farmàcies del territori: “Els farmacèutics compten amb una rigorosa preparació professional i també amb una àmplia experiència en la participació en programes de cribratge, tal com ha quedat palès darrerament amb l’exitós programa TAR. L’arribada del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte a les farmàcies del Camp de Tarragona reforça, un cop més, el paper de la farmàcia i la situa en una reconeguda posició dins del sistema sanitari

Una prova senzilla dirigida a la població d’entre 50 i 69 anys

La població diana –homes i dones d’entre 50 i 69 anys–, rebrà una carta – on se li explicarà el programa i se l’informarà de com participar-hi. L’usuari podrà adreçar-se a una de les farmàcies participants de la seva àrea de residència, els professionals de la qual hauran superat prèviament la formació corresponent. La farmàcia actuarà com a centre informador i li facilitarà el kit amb les instruccions sobre com realitzar-se la prova. La farmàcia farà el registre i seguiment i, un cop l’usuari hagi retornat la mostra, l’enviarà al laboratori per a la seva anàlisi.

Si el resultat és negatiu, l’usuari rebrà una carta informativa i, passats dos anys, se li tornarà a oferir la possibilitat de fer-se la prova. Si el resultat és positiu, serà citat per a una visita i se li proposarà fer una colonoscòpia per descartar l’existència d’un càncer o confirmar-ne el diagnòstic. En funció dels resultats obtinguts en aquest estudi, s’indicarà al pacient el procediment a seguir.