12 d’abril de l’any 1898. Amb la publicació d’un Reial Decret , naixia oficialment ‘el Colegio de Médicos Provincial de Tarragona’. Era l’origen de la corporació actual, tot i que també podem situar part de la seva arrel en els gremis i confraries de l’Edat Mitjana.

D’una banda, algunes confraries no distingien per professió i eren de caràcter exclusivament religiós, però d’altres van evolucionar definint com s’havia de produir la incorporació dels professionals per evitar l’intrusisme:  l’any 1582 es va constituir el Col·legi de Metges, Cirurgians i Apotecaris de Tarragona. Malgrat tot, amb l’arribada de la il·lustració, a la segona meitat del set-cents, les confraries perden prestigi.

Per això ens hem de remuntar fins al 12 d’abril de 1898 per situar l’origen del Col·legi a les nostres comarques com el coneixem avui en dia. Pocs mesos més tard s’aniria definint la seva estructura. El Governador de la província va convocar set metges per a que constituïssin la primera Junta que posés en marxa la col·legiació a la ciutat. El 22 d’octubre el ‘Boletín de la Provincia de Tarragona’ publicava la llista dels metges que reunien les condicions per a desenvolupar càrrecs a la Junta de Govern.

A punt de complir 120 anys de la seva creació, aquesta corporació pionera entre els col·legis professionals gaudeix de perspectiva per analitzar la seva evolució i la de la professió. L’embrió col·legial inicial es va constituir en una estructura professionalitzada que ha viscut els avenços de la medicina i la transformació del sector.

La corporació es prepara per viure un any d’aniversari. 12 mesos on aquest col·legi vol rememorar els seus inicis, però examinant com ha estat la seva evolució i la perspectiva que ens durà el futur més immediat. El COMT és al vostre costat i al de la societat, per això us convidem a que us sumeu a aquest aniversari, que també és el vostre.

Si teniu fotografies d’actes col·legials, us demanem que ens les feu arribar al Col·legi per poder-les exposar en una exposició que homenatjarà la nostra institució.