Una revisió sistemàtica i metaanàlisis de tots els estudis realitzats fins al moment demostra que un pes per sobre del que recomana la OMS s’associa a una baixa qualitat espermàtica.

 

La infertilitat afecta entre un 10 i un 15% de totes les parelles en edat reproductiva, i pot estar causada per una gran varietat de factors: genètics, fisiològics, ambientals i nutricionals. Tot i que cada vegada hi ha més evidència científica de l’important paper que pot tenir la nutrició en la qualitat espermàtica, encara existeix controvèrsia sobre el paper del sobrepès, la obesitat i un baix pes en els paràmetres espermàtics.

Investigadors de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili i el CIBERobn, en col·laboració amb investigadors de la University of Utah (EEUU), i investigaros de la Ahvaz Jundishapur University i la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), han portat a terme una revisió sistemàtica i metaanàlisi de tota la literatura científica existent, en relació a estudis observacionals avaluant la associació entre el grau d’adipositat (normopès, sobrepès, obesitat i baix pes) i la qualitat espermàtica determinada mitjançant un seminograma.

Després d’analitzar 60 articles de manera qualitativa i 28 articles de manera quantitativa, els investigadors han conclòs que, el sobrepès i la obesitat estan associats amb una menor qualitat espermàtica (volum seminal, concentració i nombre total d’espermatozoides, vitalitat, mobilitat total i morfologia dels espermatozoides), i que un pes per sota del considerat normal s’associa a una reducció del percentatge d’espermatozoides morfològicament normals.

Segons els investigadors, aquest treball ha servit per proporcionar una visió global de la investigació de qualitat existent i evidenciar amb gran rigor la importància que té l’adipositat en la qualitat del semen.

Albert Salas-Huetos, primer firmant de l’article afirma que “aquests resultats suggereixen que la prevenció del sobrepès i l’obesitat ha de considerar-se des de molt jove per evitar possibles efectes nocius sobre la salut reproductiva”. Els investigadors també apunten que es necessiten estudis addicionals per tal de dilucidar els beneficis potencials de la pèrdua de pes en millorar el potencial reproductiu en persones amb obesitat.

Els resultats del present estudi, realitzat per l’investigador post-doctoral Dr. Albert Salas-Huetos, actualment treballant en la University of Utah, encol·laboració amb investigadors de la Universitat Rovira i Virgili, IISPV i el CIBERobn liderats pel Professor Jordi Salas-Salvadó, acaben de ser publicats en la prestigiosa revista científica Obesity Reviews. Es tracta de una de les revistes científiques amb més impacte del àrea de la Endocrinologia i el Metabolisme.

 

Referència: Salas-Huetos A, Maghsoumi-Norouzabad L, James ER, Carrell DT, Aston KI, Jenkins TG, Becerra-Tomás N, Javid AZ, Abed R, Torres PJ, Luque EM, Ramírez ND, Martini AC, Salas-Salvadó J. Male adiposity, sperm parameters and reproductive hormones: An updated systematic review and collaborative meta-analysis. Obesity Reviews, 2020; In Press. DOI: 10.1111/obr.13082