L’Organització Mèdica Col·legial, a proposta de la Comissió Permanent de l’CGCOM, concedirà a tots els metges morts per la COVID-19 la condició de col·legiat d’honor nacional amb emblema de plata, en homenatge a la seva tasca i entrega.

La Comissió Permanent de Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) elevarà aquesta iniciativa a Ple de l’Organització Mèdica Col·legial (OMC) després d’obtenir el suport dels presidents dels consells autonòmics de Col·legis de Metges durant l’última reunió celebrada el passat 11 de juny.

D’aquesta manera la corporació vol retre un sincer homenatge a tots els facultatius que han perdut la vida en l’exercici de la seva professió en aquesta crisi sanitària, que actualment ascendeixen a 60 persones.

Aquest reconeixement està recollit a l’article 78 dels Estatuts de l’Organització Mèdica Col·legial, en el qual es disposa que per atorgar aquests nomenaments es valorarà la tasca rellevant i meritòria de les persones que es pretengui distingir, siguin quins siguin les seves actuacions en favor o en defensa de la classe mèdica en general o de la Medicina.