L’entrada en vigor dels nous Estatuts del COMT aporten seguretat jurídica i transparència a la Institució

Després de mesos de feina de l’equip jurídic del COMT, els nous estatuts del COMT ja son una realitat. D’aquesta manera, es cobreix un dels punts més importants del pla estratègic de la institució; la seguretat jurídica i la transparència. Aquesta reforma estatutària Aquesta reforma estatutària s’ha centrat en 3 eixos fonamentalment.

El primer és l’organització corporativa, on l’assemblea de Compromissaris deixarà pas a una Assemblea General on tots els col·legiats amb dret podran participar. D’aquesta manera, s’obre la participació de tota la col·legiació a l’òrgan que es reuneix un mínim de dues vegades l’any i que n’és el responsable, per exemple, d’aprovar els pressupostos, la modificació de quotes o les decisions de gran transcendència. Alhora, una altra de les modificacions destacades és assegurar una representació territorial vinculada a les delegacions del COMT (Tarragona, Reus i Terres de l’Ebre).

El segon eix és el de la reglamentació electoral. En aquest punt s’ha procedit a una actualització i millora de tot el procés electoral, garantint una major transparència i la possibilitat de garantir procediments de vot telemàtic. En les eleccions a Junta de Govern, els col·legiats podran votar a qualsevol col·legi electoral a través d’un cens universal. La Junta Electoral passarà a tenir un sistema de designació equitatiu, transparent i proporcional.

Finalment com a últim aspecte més destacable, cal assenyalar que s’ha procedit a una revisió i actualització del règim disciplinari competència de la Corporació, a fi iefecte d’adaptar els estatuts a la legislació vigent.

Els nous estatuts van ser publicats al DOGC el passat dia 19 de febrer de 2024, i entraran en vigor al cap d’un mes de la seva publicació.