En aquest context, el Col·legi se suma a l’Organització Mèdica Col·legial i demana conjuntament amb els altres Col·legis de Metges Estatals:

 • Stop agressions. Davant les agressions al personal sanitari, tolerància zero.
 • Que es reforcin les mesures preventives per protegir els professionals i, amb ells, al conjunt del sistema sanitari, amb un tractament multidisciplinari del problema.
 • Que les administracions públiques expressin el seu clar compromís per eradicar aquest problema.
 • Que les administracions sanitàries públiques s’afegeixin a les campanyes per conscienciar la societat de les agressions a sanitaris i que els serveis sanitaris són un bé públic que cal cuidar i utilitzar de forma responsable.
 • Que les administracions estableixin programes de formació en les competències professionals per afrontar situacions difícils.
 • Que el Ministeri de Sanitat activi el grup de treball per lluitar contra les agressions i porti a l’agenda política del Consell Interterritorial aquest problema.
 • Que les agressions a sanitaris siguin tractades com violència social, contemplant que el delicte contra l’autoritat en l’àmbit públic i en l’àmbit privat tingui la mateixa consideració jurídica.
 • Sol·licitem l’aplicació judicial per igual en totes les CCAA de la nova tipificació que ja apareix recollida en el codi penal, perquè les agressions siguin considerades com a delicte d’atemptat contra autoritat, i no com lesions, amenaces o fins i tot faltes.
 • Avançar en procediments judicials ràpids, expeditius i exemplars.
 • Incrementar els acords amb les administracions sanitàries i les fiscalies que són claus per a l’abordatge integral de les agressions.
 • Crida global a tots els agents que intervenen perquè prenguin les mesures necessàries per protegir els professionals i, amb ells, al conjunt del sistema sanitari.

“Agressions a professionals de la salut 2014-2015” (arxiu PDF)