Durant l’any 2017 s’han registrat fins a cinquanta agressions als metges de les nostres comarques, xifra que suposa un descens del 41% respecte l’any 2016, quan es van comptabilitzar 70 agressions.  D’aquests incidents, el 66% han afectat el gènere femení, mentre que el 34% han implicat el masculí. Així ho mostra un informe elaborat pel Col·legi amb les dades proporcionades pels diferents proveïdors sanitaris. Com en anys anteriors, la majoria dels episodis han estat verbals i no consta a aquesta corporació que hi hagi hagut cap denúncia que hagi arribat a nivell judicial.

 Com podeu veure en el requadre,  aquestes xifres no són definitives perquè no s’han facilitat a la corporació les dades corresponents a l’Hospital Verge de la Cinta i als centres d’Atenció Primària de l’ICS a les Terres de l’Ebre. Com en anys anteriors, podem observar que la majoria d’incidents han succeït als centres d’atenció primària de l’ICS al Camp de Tarragona. Les causes desencadenants d’aquestes situacions han estat l’assistència rebuda (19’51%), el temps d’espera (17,07%), el tracte rebut (13,66%), la informació rebuda (13,17%) i l’incompliment de les normes de convivència i educació (12,68%).

 

Evolució de les agressions als metges durant els darrers quatre anys als centres del territori

 

 

F Santa Tecla

Fundació C.A.U.S.

H Joan XXIII

ICS Primària CT

ICS Primària TE

Grup Sagessa

HVerge de la Cinta

Pius Hospital

Total

2014

11

5

2

16

1

35

2015

1

3

31

6

1

26

2

0

70

2016

0

1

15

30

3

18

3

0

70

2017

4

5

4

22

ND

15

ND

1

50

 

Avui, 15 de març, celebrem el dia nacional contra les agressions al personal sanitari, per tal de denunciar aquests incidents i demanar que es posi fi a aquesta xacra. Durant aquesta setmana hem desplegat una pancarta amb un llaç daurat a la façana del Col·legi per demanar tolerància zero contra aquest tipus d’agressions. El president de la corporació, Dr. Fernando Vizcarro, recorda que “les agressions als metges estan considerades delicte penal” i afirma que “cal aplicar tolerància zero contra aquests incidents”. A més, anima als professionals a denunciar aquests episodis i recorda que rebran tot el suport de la corporació. També assenyala que si algun professional vol participar en un curs de formació sobre com afrontar una possible agressió, el Col·legi posa a la seva disposició cursos gratuïts a través de la Organización Médica Colegial. 

Incidents al personal sanitari

Lamentablement, en el conjunt del personal sanitari, sí que han augmentat les incidències en un 23, 58%. Mentre que l’any 2016 se’n van registrar 195, l’any 2017 la xifra va ascendir fins a 241. Per centres, a la Fundació Sant Pau i Santa Tecla s’han produït 32 agressions -25% a homes i 75% a dones-, al grup Sagessa se n’han registrat 129, on el 79,1% han estat a dones i el 20,9% a homes. Respecte als centres de l’ICS al Camp de Tarragona, s’han registrat 95 situacions de violència, on el 84,2% dels incidents han estat a dones. Al Pius Hospital de Valls s’han registrat quatre agressions verbals a dones.

Entre tot el personal sanitari, el que més incidents ha registrat ha estat el personal d’infermeria (51,87%).  En total, han rebut 125 agressions.

3.429 agressions a metges en 7 anys

En el conjunt de l’Estat les agressions a metges han augmentat de manera moderada, fet que manté la tendència ascendent. Tot i això, les xifres només rebel·len la punta de l’iceberg d’aquesta problemàtica, ja que hi ha agressions que no es comuniquen.  

Amenaces i coaccions centren la major part de les 3.429 agressions que han patit els metges/ses en l’exercici de la seva professió a tot l’Estat durant els darrers set anys, segons dades de la Organización Médica Colegial. D’aquests casos de violència, el 12% va acabar amb lesions, el 31% van ser insults i el 57% amenaces.

La Organización Médica Colegial, conjuntament amb els 52 Col·legis de Metges estatals, va posar en marxa l’observatori d’agressions arran de la mort, l’any 2009, de la Dra. María Eugenia Moreno, una resident de 34 anys que fou assassinada per un pacient quan estava treballant al centre de salut de Moratalla (Múrcia).