Els membres de la Junta de Govern i l’equip de metges que integren la Secció d’Atenció Primària del COMT han elaborat aquest document on s’han analitzat els principals problemes de l’AP i s’han aportat propostes de millora.

El document de posicionament del COMT amb relació a l’estat de l’Atenció Primària ha estat un treball multidisciplinari. La Junta de Govern del COMT i els metges que formen part de la secció d’Atenció Primària han radiografiat a fons l’eix vertebrador del sistema sanitari. Un treball centrat en analitzar amb deteniment les principals problemàtiques i mancances que pateix i que s’ha dividit en 4 grans punts: el professional, l’equip, la relació amb altres àmbits assistencials i el model.

Analitzades aquestes qüestions, s’ha volgut enriquir aquest posicionament amb una sèrie de propostes de millora. Aportacions que haurien de contribuir a enfortir, prestigiar i millorar tant la situació dels especialistes en Medicina Familiar i Comunitària com la d’un servei, que amb la irrupció de la COVID, encara s’ha vist més perjudicat.

Us recordem que la Secció col·legial d’Atenció Primària ja està en funcionament. Inscriu-te i estigues al dia de qualsevol novetat.