El COMT organitza aquesta tardor un curs de català inicial gratuït per als metges col·legiats, amb la col·laboració tècnica del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Objectiu del curs: comprendre i utilitzar expressions quotidianes i frases senzilles per satisfer les primeres necessitats comunicatives pròpies de l’àmbit sanitari, especialment les que es produeixen entre el personal sanitari i pacient. Entendre que l’atenció lingüística forma part de la bona atenció a l’usuari.

Destinataris: personal sanitari resident que no parla català o que el parla amb dificultats, que per raó de la seva feina té relació oral directa amb els usuaris.

Continguts:

  • Comprensió i expressió de sentiments i estats d’ànim bàsics, de gustos personals, de com es troba algú físicament o què li fa mal.
  • Intercanvi de coneixements relacionats amb la vida quotidiana, la família i el lloc on viu.
  • Intercanvi d’experiències personals no complexes relacionades amb la vida quotidiana, informar de manera breu i senzilla sobre alguna incidència familiar o laboral.
  • Expressió de recomanacions i indicacions pròpies del personal sanitari a pacients.
  • Coneixement de vocabulari bàsic relacionat amb els símptomes, medicaments, malalties, parts del cos i l’assistència sanitària.
  • El coneixement i ús de la llengua com a element que facilita la comunicació amb els pacients i millora la qualitat assistencial.
  • Pràctiques comunicatives de rols metge-pacient amb especial atenció al component lingüístic.

Pel que fa a la metodologia del curs, l’enfocament comunicatiu per tasques centra l’aprenentatge al voltant de situacions reals del sector i circumstàncies habituals de cada dia amb què es troba el personal sanitari resident.

Durada: 20 hores

Modalitat: presencial

Lloc: Sala Dr. Santiago Mallafré del COMT (Via de l’Imperi 11 bis, Tarragona).

Nombre d’alumnes: 25 alumnes

Horari: De 18 a 20 hores en les dates que es detallen tot seguit

  • Dilluns 03 d’octubre
  • Dimecres 05 d’octubre
  • Dilluns 10 d’octubre
  • Dijous 13 d’octubre
  • Dilluns 17 d’octubre
  • Dimecres 19 d’octubre
  • Dilluns 24 d’octubre
  • Dimecres 26 d’octubre
  • Dilluns 31 d’octubre
  • Dimecres 02 de novembre

Cursos Català CAT