El president de la secció de Metges Cooperants del COMT, el doctor Xavier Manubens, ha explicat els projectes i reptes als quals s’enfronta la secció.

Quins objectius es marca aquesta secció?

La finalitat principal és tenir un punt de trobada entre els col·legiats interessats en la cooperació per poder parlar d’il·lusions, de projectes, de necessitats, etc.

Un espai per a compartir experiències i necessitats, així com incentivar a d’altres companys a participar en el món de la cooperació.

En quina mena de col·laboracions esteu treballant en l’actualitat?

Cada un participa en projectes diferents en diversos llocs del món i amb objectius variats. Com a Secció ens hem compromès amb un sol projecte comú que és el de Guatemala.

El doctor Xavier Manubens  Bertran és el president de la secció de Metges Cooperants del COMT.

En l’àmbit del Camp de Tarragona, quin paper juga la Secció?         

No és fàcil. Com en d´altres regions o províncies, aglutinar la gent que estem fent cooperació resulta complicat, però tot i això anem organitzant cada any un parell de trobades informatives on tractem temes de formació relacionats en la cooperació internacional.

I a Tarragona, teniu algun projecte en ment per a portar a terme?

Sempre tenim al cap i al cor una pregunta: i aquí, què fem? També aquí hi ha necessitats no cobertes que precisen del voluntariat.

D’esq. a dreta: vicepresident de la secció, el Dr. Manel Saltor, el president de la secció, el Dr. Xavier Manubens, la vicepresidenta segona, la Dra. Laura Palacios Llamazares i el tresorer de la sección, el Dr. Francesc Marsal Cavallé.

Quines dificultats us trobeu per a dur a terme projectes de cooperació?

Un problema important és la disponibilitat de temps per fer-ho, ja que no està regulat el fet de poder disposar de temps acreditat sense que això repercuteixi en el teu contracte. Tot ha de venir lligat a períodes vocacionals i això fa que es limiti molt el temps de treball.

Aquest, potser, és un dels temes que més limita les il·lusions i s’hauria de poder establir una normativa per a tots els companys, treballin pel proveïdor de salut que sigui.

La resta de col·legis catalans també disposen de secció de cooperants? Teniu alguna mena de relació?

Sí, la resta de col·legis també la tenen i de fet vam establir una plataforma comuna de contacte i de treball fa 8 anys que després va anar a menys i vam iniciar una comissió mixta entre Departament de Salut, l’Agència Catalana de Cooperació i les seccions de cooperació del quatre col·legis.


Si un metge o metgessa vol posar en marxa un projecte de cooperació, com ho pot fer?

Hi ha la possibilitat de contactar amb qualsevol dels membres de la secció i informar-se del projectes en actiu. El També l’OMC ha creat la Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional (FCOMCI) i en la pàgina web on es pot veure el llistat de necessitats en diferents projectes.

I si tan sols vol ajudar de forma puntual?

Totes les opcions estan obertes donat que són moltes les necessitats.

La formació també tindrà un paper rellevant ja sigui amb debats, cursos o publicacions. Què teniu pensat fer?

Hem mantingut aquests anys diferents activitats formatives i d’incentivació pel que fa referència a la cooperació. També per a informar sobre els principals problemes que ens trobem a l’hora de dur a terme aquesta il·lusió i també hem organitzat activitats formatives en aspectes tècnics del treball sobre el terreny.

Quin equip conforma la Secció?

En la actualitat, des de desembre 2020 data de la ultima renovació,  la Junta de la Secció està constituïda per el següents membres:

Membres Junta Secció Cooperació COMT                                    

 • President. Xavier Manubens  Bertran
 • Vicepresident. Manel Saltor Pons
 • Vicepresidenta segona. Laura Palacios Llamazares
 • Secretari. Miquel Maria Biarnés Margalef
 • Tresorer. Francesc Marsal Cavallé
 • Vocal. Henar Fernández Molinero
 • Vocal. Vanesa Revuelta Garrido
 • Vocal. Luís Lorenzo Roldán*
 • Vocal. Ramón Profitós Amiell
 • Vocal. Eduard Borreguero Guerrero
 • Vocal. Juan Alberto Spuch Sánchez                      

*Pendent de modificació, ja que el doctor Roldán va morir el juny de 2021.