Ha esta difícil seguir amb certa credibilitat els fets d’aquests dies, donada la nul·la informació de la que hem pogut disposar per part dels administradors del Banc d’Espanya, que ni tan sols ens han rebut, tot i que han tingut en compte el nostre natural i justificat interès.

Tampoc hem obtingut informació directa del propi Banc d’Espanya ni de la CNMV. En altres paraules, la informació ens ha arribat a través de la premsa. No obstant, sí que hem estat en contacte permanent amb la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, que ens ha prestat la seva total col·laboració en tot allò que ha pogut i a la vegada, a qui, com a organisme de control, hem informat de tot allò que ens afecta.

És extremadament difícil explicar una situació que ens afecta en major o menor mesura, sempre com a víctimes o com allò que eufemísticament s’ha anomenat danys col·laterals. PSN i els seus mutualistes estan abocats a uns perjudicis per uns fets dels que no saben ni entenen, i en els que la pròpia actuació de l’Administració, justificada o no, lluny de protegir-nos ens hi ha implicat.

No és menys cert que PSN té sentit pels seus mutualistes i, responent a la seva total responsabilitat, atenció i transparència amb ells, fins a on puguem, els mantindrem rigorosament informats. Amb la mateixa rotunditat i raó que PSN té la seva raó de ser en els seus mutualistes, a ells i els seus interessos, els defensarem amb tots els mitjans que tinguem a l’abast per evitar i reparar el més mínim dany que els hi hagi pogut causar aquesta situació.

En primer lloc, vull deixar clar que la nostra relació amb el Banc de Madrid ha estat sempre néta, legal i satisfactòria, tant en la gestió com en el dipòsit de fons, sense que en cap cas observéssim cap indici d’irregularitats. Amb la mateixa rotunditat manifesto que no entenem altres qüestions alienes i que poguessin haver motivat la intervenció del Banc d’Espanya, activitats que, pel que ara sabem, el SEPBLAC hi estava al darrere des de feia pràcticament un any, malgrat mai vam ser ni informats ni advertits.

De la mateixa manera, no arribem a comprendre perquè les actuacions no s’han dirigit únicament sobre les irregularitats detectades, evitant així el perjudici de tercers, com és el cas. Així mateix, vull subratllar amb total fermesa que la solvència de la Mútua no està en entredit i que el gruix de la nostra activitat asseguradora (93%) no té cap relació amb el Banc de Madrid. La resta, la part de fons de pensions, assegurances Unit Linked i PIAS Inversión, vinculats en fons del Banc de Madrid, no són al balanç d’aquesta entitat i el seu risc és molt limitat per

les polítiques de diversificació que imposa el Reglament de les Institucions d’Inversió Col·lectiva.

Pel que fa als fons de pensions, només hi ha 8,9 milions en fons de la gestora del Banc de Madrid (valoració de mercat del 18 de març), fons que tenen el valor dels actius en els que estan invertits. PSN va demanar, després de conèixer la intervenció del passat 10 de març, el traspàs de la dipositària a una tercera entitat i, d’acord amb la DGSFP, agilitzar les gestions per la via d’urgència per poder tornar a operar amb total normalitat.

En relació a les assegurances Unit Linked i PIAS Inversión que inverteixen en fons d’inversió del Banc de Madrid, hi ha 75,6 milions d’euros gestionats per la gestora de fons d’aquesta entitat (valoració de mercat del 18 de març). Aquests fons tenen, de la mateixa manera que en el cas anterior, el valor dels actius en els que inverteixen, actius en la seva major part d’altres entitats. Tota la informació de la composició de les carteres és pública i transparent i està disponible a la nostra pàgina web (www.psn.es).

Vull recalcar que en ambdós casos ens referim a fons que no són posicions del balanç del Banc de Madrid i , en principi, majoritàriament aliens al concurs de creditors. Lamentem els inconvenients que aquesta situació, totalment aliena a Previsión Sanitaria, als seus mutualistes i partícips, pugui estar causant, i encara que el dany econòmic, a dia d’avui, no sigui de gran impacte per la nostra entitat, pots estar segur que la nostra major preocupació és donar suport i defensar els interessos i drets dels nostres mutualistes i partícips.

El PSN protegeix i defensa els interessos dels mutualistes recopilant informació, sol·licitant actuacions, reclamant i canalitzant reclamacions per evitar o reparar, en el seu cas, els danys que puguin patir els interessos de mutualistes i partícips.

Per últim, no deixem de condemnar actituds deplorables de certs mitjans de comunicació que, com si fossin mercaders, es presten al joc brut amb falses i manipulades informacions amb l’única finalitat de fer mal. De la mateixa manera, advertim i deplorem actituds clíniques de “bon samarità” que sota el pretext d’ajuda intenten obtenir un clar avantatge de l’alarma i confusió creades, quan de ben segur persegueixen interessos propis.

Reiterem que tota la nostra organització es troba a la teva disposició per aclarir qualsevol dubte que puguis tenir al respecte i que, segons es vagin desenvolupant els esdeveniments, et mantindrem informat puntualment amb especial atenció en la defensa dels teus legítims interessos.

Miguel José Carrero López

President