En dates recents hem conegut l’aparició d’una nova malaltia transmissible causada per un coronavirus, el 2019-nCoV. Originada al centre de la Xina, l’anomenada “pneumònia de Wuhan”, té fortes similituds amb la SARS (2002-2003) i amb el coronavirus d’Orient Mitjà. Totes dues van ocasionar en el passat infeccions respiratòries greus i tenen en comú un origen zoonòtic.

Hi ha múltiples incerteses sobre aquesta nova malaltia, però també hi ha certs aspectes que convé ressaltar:

– Es tracta d’una infecció respiratòria potencialment greu que ha causat morts en persones relativament grans i amb patologia de base.

– Encara que els casos inicials estaven vinculats a un mercat on es venien animals vius, amb posterioritat s’han donat casos entre persones de Wuhan i altres llocs propers que no tenien cap relació amb aquest mercat. Així mateix, també hi ha hagut casos entre personal sanitari, el que demostra que el virus es pot transmetre entre persones, encara que de moment no sembla que això passi molt eficaçment.

– També hi ha hagut casos en altres zones de la Xina, procedents de Wuhan, i casos esporàdics en altres països connectats per tràfic aeri.

– Aquesta malaltia, a dia d’avui no té ni vacuna ni tractament antiviral específic. Tots els països del nostre nivell assistencial tenen capacitat en els seus laboratoris nacionals per detectar coronavirus.

– La prevenció de casos secundaris pot fer-se amb mesures de precaució respiratòria (mascaretes, separació major d’un metre de distància o habitacions d’aïllament) i de contacte (guants), a més de l’obligatòria higiene de mans. Es va demostrar en l’epidèmia de la SARS que aquestes mesures per si soles són molt eficaços, malgrat el seu caràcter inespecífic.

– Les autoritats xineses han emprès grans operacions de quarantena de ciutats senceres; per aquesta raó l’Organització Mundial de la Salut ha posposat la declaració d’Emergència de Salut Pública Internacional, mentre es veu el resultat d’aquestes mesures.

– Les autoritats de salut pública nacional i autonòmiques emetran en breu recomanacions específiques per a la vigilància i el control dels casos esporàdics que poguessin aparèixer. De moment, es considera que l’essencial és l’antecedent de viatge a Wuhan o la Xina central en els 14 dies anteriors a l’aparició dels símptomes respiratoris, que no puguin explicar-se per altres causes (grip, pneumococ, legionel·la …).

Finalment, des del Consell General de Col·legis Oficials de Metges volem expressar la nostra confiança i respecte per la feina eficaç de les nostres autoritats de Salut Pública, així com per les organitzacions internacionals en el seu treball eficient i oportú.