Informació sobre les certificacions de defunció de morts per causes naturals i en especial en els casos per Covid-19 o sospita de COVID19 d’acord amb les definicions proposades per l’OMS.