En aquest vídeo tutorial s’explica el contingut del sobre de correu que cada col·legiat rebrà a casa seva. 

En el tutorial trobaran els passos a seguir per a votar per correu a Junta de Govern i a l’Assemblea de Compromissaris.