30 de setembre de 2022 sala Dr. Santiago Mallafré del COMT – Curs presencial i híbrid.

Objectiu:

Donar a conèixer criteris d’apIicació en Valoració del Dany Corporal i en Medicina Pericial, relacionats amb els temes a exposar.

Establir les bases perquè el professional de la perícia manegi de forma eficient  els criteris en valoració del dany corporal, en la seva activitat diària.

Arrel de la notícia publicada el dia 5 de gener del 2021 al COMT, on es demanaven metges disposats a realitzat peritatges de caire judicial a les comarques de Tarragona va sorgir la necessitat de portar a terme una formació bàsica en Valoració de dany Corporal. A fi i efecte de donar resposta a aquestes necessitats, el COMT i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona han organitzat aquesta formació.