El Col·legi va celebrar ahir, 22 de març, l’assemblea de compromissaris on es va exposar el pressupost d’ingressos i despeses i el balanç de situació corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2016. La presentació dels comptes la va realitzar la representant d’Adade Auditors, empresa encarregada d’elaborar l’informe d’auditoria col·legial anual. Després de detallar els ingressos i despeses de les diverses partides, l’empresa va concloure que els comptes de la corporació expressen “en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i la situació financera del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona” . A continuació, l’assemblea de compromissaris va aprovar la liquidació.

El president del Col·legi, Dr. Fernando Vizcarro, va fer un repàs de l’activitat col·legial que s’ha dut a terme en els últims mesos, exposant les conclusions dels diferents grups de treball on el Col·legi ha participat. La vicepresidenta primera, Dra. Concepción Abril, també va presentar, dins el Programa de Protecció Social del Col·legi, una nova assegurança de vida pel col·lectiu que consisteix en un ajut per defunció.

En l’assemblea de compromissaris també es va ratificar la creació de les seccions col·legials de metges tutors i docents, medicina del treball i metges interns residents. La primera l’encapçala el Dr. Francesc Feliu, qui també n’és el representant del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos i té per objectiu reconèixer la figura del tutor i unificar-la arreu de l’Estat. La secció de medicina del treball està al càrrec del Dr. Joan Inglés i la de metges interns residents del Dr. Aldo Muñiz. Ambdós van expressar la voluntat de treballar per millorar les condicions dels facultatius que exerceixen en aquests àmbits.

Per concloure, el vocal de metges jubilats de la Junta de Govern, Dr. Jaume Fontanet, va explicar les activitats que ha organitzat la vocalia durant els últims mesos així com les diverses propostes que es realitzaran properament. El dia 1 d’abril es durà a terme una sortida cultural a Barcelona per visitar el Palau de la Música i el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Amb motiu del mes de la salut, el col·legi projectarà dues pel·lícules en una iniciativa conjunta amb la xarxa Tarragona Saludable.

Els delegats de Reus i Tortosa van poder seguir l’assemblea a través del sistema de videoconferència en les dues seus col·legials.