• El Reial Decret Llei suposa un atac al nostre sistema de formació especialitzada

  • És un error concedir, fins i tot temporalment, les competències dels metges especialistes als metges que no han obtingut la seva titulació

  • El text s’ha elaborat sense la participació dels representants de la professió mèdica

 

L’Assemblea General del Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM), reunida el dia 3 d’octubre de 2020, demana la retirada del Reial Decret Llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents en matèria de teletreball a les administracions Públiques i de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut (SNS), per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid -19. Davant aquesta situació el CGCOM vol manifestar:

1. La societat, els ciutadans en general, i els pacients en particular, han de conèixer que aquest Reial Decret Llei s’ha elaborat sense la participació de la professió mèdica en clara infracció del que disposa l’article 2.b de el Reial Decret 1018/1980 de 19 maig, en el qual s’estableix entre les funcions del CGCOM l’informar preceptivament qualsevol projecte de disposició que afecti les condicions generals de l’exercici professional.

2. El seu contingut suposa un atac al nostre sistema de formació especialitzada, que, fins ara, ha representat el millor del model sanitari espanyol. El contingut del Reial Decret afecta les titulacions oficials que es requereixen, als plans d’estudi i a les condicions d’exercici d’un sistema avançat de qualitat assistencial sanitària pel qual la societat i els metges hem lluitat durant anys.

3. El CGCOM que ve denunciant durant anys l’absència de polítiques de planificació, ordenació i gestió de recursos humans en salut, ha elaborat estudis sobre demografia mèdica, ha impulsat la necessitat d’un registre de professionals i ha clamat pel deteriorament continu de les condicions laborals en termes de precarietat i temporalitat i l’absència de reconeixement per al desenvolupament professional del metge. Considerem que qualsevol mesura destinada respondre a una situació com la que estem vivint no ha de deixar enrere mesures urgents per a pal·liar les condicions de treball de milers de companys i companyes que avui estan donant el millor de si amb contractes en precari i sense horitzó professional.

4. Pel que fa a la norma aprovada, considerem que és una decisió equivocada concedir, fins i tot temporalment, les competències dels metges especialistes als metges que no han obtingut la seva titulació, en nom de la qualitat de l’assistència i de la seguretat dels pacients, i ens situa fora de la normativa europea, i especialment de les Recomanacions relatives a la Directiva 2005/36/CE sobre lliure circulació de professionals sanitaris i l’harmonització mínima de la formació en relació amb les mesures d’emergència contra la Covid 19 ( 2020/C 156/01)

5. La utilització de la figura prevista en el Reial Decret 1146/2006, de 6 d’octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de residència per a la formació d’especialistes en Ciències de la Salut per a la contractació de personal amb finalitats que serien pròpies d’un nomenament interí i que no seguirà cap programa formatiu, a més de menysprear la situació dels MIR que sí que han obtingut una plaça, corre el risc de convertir-se en una nova porta d’entrada a la precarietat contractual de el sistema públic de salut.

6. En relació amb les mesures excepcionals en la circulació d’especialistes entre atenció primària i hospitals i viceversa a què es refereix la norma aprovada, no podem consentir que el que ha estat un exemple de compromís, responsabilitat, solidaritat i bon govern clínic davant una situació de desbordament del nostre sistema sanitari durant els pitjors mesos de la pandèmia es normatitzi per reial decret. Tota col·laboració de professionals entre els nivells sanitaris s’ha de donar per les necessitats específiques del territori i pel respecte de les seves competències professionals.

7. Per tant, demanem la retirada de el Reial decret llei 29/2020, de 29 de setembre, i de les mesures excepcionals que allà es contemplen atès que generen confusió en les organitzacions sanitàries i en els professionals.

8. Donada l’excepcionalitat del moment, sol·licitem que es tingui en compte la veu de la professió mèdica, així com les propostes de la Comissió de Reconstrucció Social i Econòmica del Congrés dels Diputats, les nostres propostes d’acció, igualment exposades a la compareixença en aquesta Comissió el passat 2 de juny i els nostres reiterats Comunicats al respecte. Ens comprometem a treballar de forma urgent en la implementació de plans de contingències de caràcter excepcional i de durada limitada a l’actual escenari de pandèmia, que ajudin a combatre la pandèmia de la Covid 19, millorar les condicions de treball dels metges, la sobrecàrrega laboral i la qualitat assistencial.

9. El CGCOM, els consells autonòmics de Col·legis de Metges i els Col·legis de Metges d’Espanya promouran i impulsaran totes les mesures necessàries, tant pròpies com les que emanin del Fòrum de la Professió Mèdica, per a la retirada de el Reial Decret Llei 29/2020