En aquest sentit, el nou borrador de projecte de Real Decret conegut a través dels mitjans de comunicació i no desmentit per la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis i Farmàcia, pel que es regula la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers, a més del risc anteriorment mencionat, entra en contradicció amb la Llei 44/2003 del 21 de novembre, d’Ordenació de les Professions Sanitàries i la llei 29/2006 del 26 de juliol, de garanties i ús racional del medicament, al atorgar als infermers una competència professional que no poden tenir atribuïda –i així ho va deixar clar el Tribunal Suprem-, com és la d’ordenar la dispensació de medicaments subjectes a recepta mèdica, de manera autònoma, sense la prèvia prescripció per part del metge, odontòleg o podòleg.

Per llegir la declaració completa, que urgeix a actuar al Ministeri de Sanitat i concretament a la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis i Farmàcia, premi aquí.