Actualment, l’Atenció Primària Terres de l’Ebre es coordina amb l’Hospital Verge de la Cinta, l’Hospital de la Santa Creu de Jesús, l’Hospital Comarcal d’Amposta i, a partir de l’1 d’abril, està previst fer-ho amb l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre.

Amb la intenció de millorar la comunicació, coordinació i resolució entre especialistes, i optimitzar els temps de resposta als pacients, la Gerència de l’Institut Català de la Salut va iniciar, al mes de juny de 2020, un canvi de model en les derivacions de pacients des de l’Atenció Primària Terres de l’Ebre a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta que n’agilitava la gestió.

Seguint aquest model, els especialistes d’Atenció Primària consulten directament les derivacions dels pacients amb els especialistes dels diferents hospitals, i decideixen si el seguiment es pot fer amb valoracions coordinades o si el pacient requereix una visita amb l’especialista del centre hospitalari, el qual ja en coneix la història clínica i el resultat de les proves diagnòstiques, que es poden sol·licitar amb antelació.

Des de l’1 de febrer, aquest sistema també s’aplica a l’Hospital de la Santa Creu per a organitzar les visites de cures pal·liatives (PADES), nefrologia i geriatria. I el 4 de març s’ha implantat a l’Hospital Comarcal d’Amposta, a les consultes externes de traumatologia, cirurgia, aparell digestiu, medicina interna i dermatologia.

A partir de l’1 d’abril, està previst adoptar aquesta dinàmica amb l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre per a coordinar les derivacions des d’Atenció Primària a les consultes de medicina interna i aparell digestiu.

Aquestes accions, a més a més d’agilitzar la coordinació entre els diferents professionals mèdics, beneficien sobretot els pacients d’altres localitats, ja que se’ls derivarà directament als especialistes del seu centre de referència.

 

FONT: ICS Ebre