L’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL) és el centre de formació mèdica contínua que han impulsat els quatre col·legis de metges de Catalunya per d’oferir als gairebé 40.000 col·legiats de Catalunya una oferta formativa transversal, pràctica i moderna pel que fa als continguts i a les metodologies. L’objectiu de l’IFMiL és dotar els professionals de les millors habilitats tècniques i coneixements per exercir la medicina amb qualitat, seguretat i rigor, però també amb els valors del professionalisme i assumint els lideratges que la professió mèdica necessita. 

 

 

L’IFMiL arrenca amb una oferta formativa que anirà creixent progressivament i adequant-se als reptes que ens planteja la professió i el futur. Tots els cursos tenen un enfocament eminentment pràctic per assegurar que els aprenentatges siguin transferibles a l’exercici de la professió. A més, hi ha una aposta per una metodologia oberta i participativa que trenca amb el model 100% expositiu. En aquest sentit, es combinaran metodologies com el treball col·laboratiu , el role playing i la simulació i resolució de casos perquè l’aprenentatge sigui profitós i per assegurar un seguiment individualitzat de l’alumne.

L’IFMiL ha apostat per la flexibilitat i la versatilitat de modalitats i formats en el seu catàleg. Cursos en modalitat online, presencial i semipresencial. i diversos formats com màsters, cursos, autoformatius, tallers i píndoles per a dispositius mòbils.
Per als cursos online, alumnes i docents tenen el suport d’un campus virtual molt intuïtiu que, amb l’aval tecnològic de la UPC, incorpora eines i recursos que faciliten la comunicació i l’aprenentatge, com ara els fòrums, els tallers i els espais de relació.

 

 

Oferta Formativa

L’oferta de cursos de l’IFMiL s’articula des de diverses àrees de coneixement que ajudaran els professionals a completar la seva experiència formativa, ja sigui des del punt de vista clínic i assistencial com sociocultural. Les diferents àrees són les següents:

• Atenció centrada en la persona
• Bona praxi
• Anàlisi estadística
• Instruments i habilitats (tallers d’ecografia, suport vital, cirurgia menor i interpretació d’ECG).
• Impressió 3D en medicina (cursos introductoris i especialitzats)
• Comunicació
• Salut i feina
• Cursos autoformatius
• Finances per a metges

• Idiomes i cultura
• Màsters

 

Aliances

L’IFMiL ha buscat aliances amb col·laboradors de prestigi com universitats, hospitals, societats científiques, centres de formació i altres col·legis professionals sanitaris que aporten coneixement, experiència i especialització als programes de formació.
Cal destacar acords amb la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) per la formació dels metges de família i amb Unió Consorci i Formació (UCF) per promoure el desenvolupament conjunt de projectes de formació per a professionals del sector de la salut.