L’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL) és l’aposta dels Col·legis de Metges de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona per la formació mèdica continuada de qualitat, una eina necessària perquè metges i metgesses exerceixin la medicina amb els valors del professionalisme, assumint lideratge i promovent la salut de la societat i de les persones.

 

L’IFMIL impulsa un nou model de formació basat en la innovació tecnològica i metodològica que fa possible un aprenentatge més ple i profitós que fomenta l’intercanvi d’experiències i la pràctica professional. Des del compromís amb la societat, i incorporant el professionalisme i la bona pràctica ètica i clínica com a base d’aquesta aposta formativa, l’IFMIL vol ser útil als metges, a les institucions sanitàries i a la resta d’agents del sector.

 

Campus virtual

Per als cursos online, alumnes i docents tenen el suport d’un campus virtual molt intuïtiu que, amb l’aval tecnològic de la UPC, dona resposta a un model d’educació constructivista, que es fonamenta en la cooperació i en la idea que el coneixement es pot crear o construir, i que pretén potenciar l’aprenentatge col·laboratiu.
Amb aquesta finalitat, a les aules virtuals de l’IFMiL pots trobar eines i recursos com ara fòrums de debat, tallers, qüestionaris i espais de relació que faciliten la comunicació i l’aprenentatge.

 

Equip docent

L’Institut compta amb quadre docent excel·lent format per metges en actiu i també per professionals d’altres àmbits que aporten a l’IFMiL la seva expertesa i reconeixement.
A més de capacitats tècniques i coneixement de la matèria, tots tenen habilitats comunicatives i pedagògiques que els permeten adoptar un rol proactiu més enllà del model expositiu tradicional.

 

En aquest enllaç podreu conèixer quina és l’oferta de l’IFMIL. 

http://newsletters.comb.cat/ifmil/mail-com.html