• L’aplicació de mesures tècniques ha de produir-se sense dilació i emprant recursos extraordinaris

• És imprescindible potenciar l’Atenció Primària i la Salut Pública

• És essencial desenvolupar una comunicació clara i propera a pares, familiars i tutors

• Les escoles tenen impacte en el desenvolupament emocional i les relacions socials dels nens

 

Davant la propera reobertura dels centres educatius a Espanya, el Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) considera que aquesta deu ser una prioritat social i sanitària per a les autoritats del nostre país i que ha de produir-se de manera ordenada i segura a través d’un conjunt de recomanacions i mesures tècniques que garanteixin la reactivació de el sector en condicions apropiades de seguretat.

Per això, la Comissió Assessora COVID-19-OMC publica el seu novè informe amb l’objectiu d’oferir una sèrie de recomanacions i indicacions bàsiques per la represa de les activitats en els centres educatius. Aquestes mesures aborden des dels controls de temperatura, l’exposició a persones infectades o els símptomes al col·legi fins a com afrontar aquesta situació amb estudiants amb discapacitat o en situacions vulnerables.

L’augment de casos de COVID-19 és una mala notícia, que indica que a l’anomenada “nova normalitat” els patrons de resposta de la població, i l’actuació de les autoritats no estan sent apropiats, particularment en alguns territoris i localitats. La imminent obertura de el sector educatiu preocupa a tota la societat, ja que incrementa la interacció i contactes entre persones, i, si no es gestiona correctament, pot suposar incrementar els riscos de contagi per als estudiants i professors, així com per a les famílies i la comunitat.

La preocupació per l’increment de la incidència de COVID-19, se suma a el de la manca d’informació sobre com s’ha de fer “la tornada a l’escola”, i les creixents mostres que la preparació per part de les autoritats educatives careix de diligència, claredat, posada en comú i recursos incrementals per assegurar que es pugui reactivar el sector en condicions apropiades de seguretat. Davant la inquietud i desassossec que aquesta situació produeix, des de la professió mèdica destaquem els següents aspectes fonamentals:

 És una prioritat social i sanitària l’obertura dels centres educatius; les autoritats han d’assegurar que això es produeixi de manera ordenada i segura.

 Hi ha un conjunt de recomanacions i mesures tècniques que poden permetre aquest retorn a les aules en les millors condicions de seguretat; la seva aplicació i adaptació local s’ha de fer sense dilació, i emprant recursos extraordinaris per assegurar que els Plans de Contingència puguin ser aplicats. Els responsables polítics i institucionals del sector educatiu tenen un repte fonamental davant seu: se’ls ha de demanar un esforç i compromís especial, i recordar-los que hauran de retre comptes en el futur.

 Destacaríem les següents mesures, aquelles que les autoritats sanitàries han formulat, i que són les més importants:

  • Distanciament físic, higiene de mans freqüent, i ús correcte de la mascareta.
  • Dotació i formació suficient per donar resposta als nous requeriments organitzatius de les classes: Professorat, neteja i professionals per a l’atenció a la diversitat.
  • Evitar contactes amb superfícies com poms de les portes deixant-les obertes. Mantenir obertes algunes finestres, tot i que la climatització estigui activada, és una mesura prudent per facilitar la dispersió d’aerosols.
  • Grups petits de nens i més fixos (bombolla).
  • Circuits ben delimitats de vigilància epidemiològica per a detecció precoç de casos i aïllament de casos i contactes.
  • El transport a l’escola ha de ser el més segur possible, i en el cas del transport escolar assegurar seients fixos per a cada nen, ús de mascaretes, i obertura de finestretes.
  • Els horaris escolars i laborals han de facilitar la conciliació per evitar que els avis, o familiars d’edat avançada o vulnerables, hagin d’assumir la tasca de portar i portar a la casa als seus néts. (Totes les mesures estan recollides en l’informe)

 El sector sanitari ha de combinar el seu suport a el sector educatiu, amb el control de cadenes de contagi i brots i la prestació de l’atenció sanitària als malalts. La potenciació de l’Atenció Primària i la Salut Pública són essencials i no estan sent materialitzades amb la intensitat i la voluntat política que seria desitjable en tots els llocs. Algunes funcions seran bàsiques en aquesta etapa: l’atenció pediàtrica en els Centres de Salut, les activitats de rastreig per a casos i contactes, i la disponibilitat d’instruments i mitjans perquè els aïllaments i les quarantenes puguin realitzar efectivament.

 És essencial desenvolupar una comunicació clara i propera a pares, familiars i tutors, que permeti entendre com van a funcionar els centres escolars, particularment l’esglaonament de les entrades i sortides, i dels esbarjos; també s’ha d’insistir en estimular que en el domicili s’extremin les mesures higièniques per assegurar la protecció de nens i adults.

Les mesures que es van a implantar en els centres escolars, relacionades amb les dades de l’evolució de la pandèmia, haurien de ser objecte d’una investigació avaluativa, promoguda des dels ministeris de Sanitat i Educació, per generar coneixement sobre l’efectivitat de les mesures i la possibilitat de generalitzar bones pràctiques.

El document elaborat pels ministeris de Sanitat i Educació, així com els de l’agència europea ECDC i la nord-americana CDC de prevenció i control de malalties, a l’igual que el de l’Associació Espanyola de Pediatria d’Atenció Primària AEPap mantenen una notable coherència en les seves línies de propostes. Creiem que pot ser útil i pertinent ressenyar les principals mesures que s’estan proposant per a una reobertura segura i saludable de col·legis i altres institucions educatives.
Aquest informe, igual que els vuit anteriors sobre la realització de proves diagnòstiques (1), l’ús de mascaretes en l’àmbit assistencial (2), l’Atenció Primària (3), la realització de proves diagnòstiques massives a poblacions (4), tabac i Covid-19 (5), la preparació del sistema de salut espanyol davant crisi de salut Pública (6), sobre vacunes eficaces, accessibles i a preus raonables (7) i sobre el reforçament de la vacunació antigripal per afrontar COVID-19 ( 8) són contribucions dels experts i aportacions rebudes en el Fòrum de Treball i Debat de la Comissió Assessora per a realitzar propostes de posicionament i respondre a les múltiples dimensions epidemiològiques, de salut pública, clíniques, professionals, bioètiques i d’organització assistencial que planteja aquesta pandèmia.

Aquest novè informe de la Comissió Assessora COVID-19-OMC, de la mateixa manera que els anteriors, és un treball dinàmic i obert a les aportacions de professionals, administracions i ciutadans en general. Per això s’ha habilitat un espai de comentaris i aportacions al web.