És molt important conèixer quins factors de risc hi ha per tenir patologia psíquica i fins i tot risc de suïcidi. Són útils totes les contestacions, ja que serveixen per graduar el risc en funció d’altres variables.

L’enquesta tan sols porta 10 minuts en contestar-la i les dades objectives que es recopilin podran servir per basar les exigències laborals. 

https://forms.gle/2ieSdNoQK4jY1KKc8