• Iniciativa desenvolupada per l’Observatori Nacional contra les Agressions de l’OMC i Policia Nacional

• El termini d’inscripció ja està obert

La Fundació per a la Formació de l’Organització Mèdica Col·legial (FFOMC) en col·laboració amb Fundació Mutual Mèdica i la Policia Nacional llancen el curs en línia i gratuït “Agressions a professionals sanitaris. Fonaments de prevenció, protecció, i resposta “.

L’objectiu principal és aportar coneixements als sanitaris amb funcions clíniques, perquè siguin capaços de millorar la seva comprensió a el problema de les agressions dels pacients i adquireixin les competències fonamentals per prevenir, protegir-se i actuar.

“Amb aquest curs volem dotar d’habilitats bàsiques a el personal sanitari per a proporcionar uns instruments essencials que els permetin entendre i respondre als problemes que es susciten des de l’àmbit de la conflictivitat i les agressions”, afirma el Dr. José María Rodríguez Vicente, secretari general del FFOMC.

“Volem posar a disposició el professional sanitari les eines, perquè sigui capaç de conèixer la naturalesa de les agressions i perquè adquireixi les competències fonamentals per prevenir, protegir-se i actuar en cas de crisi”, explica el Dr. Alejandro Andreu Lope, president de la Fundació Mutual Mèdica.

Per la seva banda, el Interlocutor Nacional Sanitari de la Policia Nacional, Javier Galván, considera que “és el moment de passar a l’acció i dur a terme iniciatives que es visualitzen. La formació és important per complir els objectius: cultura i èxit. En aquest àmbit volem formar-vos per donar-vos cultura de la seguretat i oferir-vos unes pautes de seguretat pròpies, amb la finalitat de reduir a l’màxim les agressions de les que sou víctimes “.

Es tracta d’una iniciativa primària “que facilitarà la vida de l’professional sanitari en el seu entorn laboral. A més, hem acordat la col·laboració amb més de sis universitats de Medicina i de Farmàcia, perquè l’alumne universitari tingui aquesta formació en cultura de seguretat: com ha de gestionar l’entorn laboral, com ha de ser tractat, pautes per estrès posttraumàtic …”.

En definitiva, aquesta formació permetrà als sanitaris entendre la naturalesa del problema de les agressions i conèixer la seva situació actual, analitzar els sistemes de prevenció i d’alerta, conèixer les formes de prevenir o gestionar les reaccions del pacient, saber com reaccionar davant riscos imminents o agressions, orientar les accions després d’una agressió, ajudar al professional en la seva recuperació després d’una agressió greu i conèixer les actuacions preventives per evitar la reincidència dels agressors.

Aquesta formació està adreçada a metges col·legiats de totes les especialitats, té concedits 33 crèdits ECMECs (European Continuous Medical Education Credits) de SEAFORMEC (Consell Professional Mèdic Espanyol d’Acreditació) i UEMS (Union Européenne de Médecins Spécialistes), que, en virtut dels acords amb el Ministeri de Sanitat, tenen una equivalència de 5,1 Crèdits Espanyols de Formació Continuada de el Sistema Nacional de Salut. A més, altres professionals podran també cursar-lo, tot i que els mèrits certificats tindran la validesa que en cada cas considerin les entitats i institucions ocupadores.

El curs consta d’una metodologia online i autoadministrada, i es realitza a través d’un Campus Virtual, on s’allotgen els materials docents, vídeos, fòrums de debat, un fòrum de consultes i tutories i l’avaluació final. Aquesta formació té una durada de 33 hores lectives, i es divideix en dotze unitats docents a través de les quals les i els docents realitzen un recorregut des de la prevenció i actuació davant d’una agressió fins a la readaptació de les víctimes a el lloc de treball.

“L’Organització Mèdica Col·legial porta molts anys plantejant la necessitat de respostes en tots els ordres a aquest repte, per això, en 2009 va crear l’Observatori de Nacional de Agressions a Sanitaris i una eina que es va considerar bàsica va ser la formació”, finalitza el Dr . Rodríguez Vicente.

A més, per donar suport als metges davant aquest tipus de situacions, Mutual Mèdica té subscrits acords amb 29 col·legis de metges perquè els seus col·legiats – més de 140.000 especialistes- accedeixin a una assegurança gratuïta d’incapacitat laboral per agressió que cobreix fins a quinze dies de baixa laboral per agressió, física o psíquica, en l’exercici de la seva professió amb una renda de 50 euros diaris.

Accés a més informació i inscripcions a: https://www.ffomc.org/agresiones