Durant els propers mesos els quatre Col·legis de Catalunya acolliran exposicions itinerants que recullen part de la història de la professió de la medicina.

Apropar la història de la nostra professió és el principal objectiu d’aquesta mostra itinerant que recorrerà tots i cadascun dels Col·legis de Catalunya.
La idea de portar un pedaç de la història de la medicina a cada col·legi va sorgir del Doctor Lluís Bruguera, membre del COMB. El Dr. Bruguera va presentar aquest projecte al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya que el va aprovar i a partir d’aquell moment es van posar a fer feina. 

D’esquerra a dreta: El Dr. Fontanet; portaveu de la vocalia de jubilats, el Secretari del COMT; Dr. Mallol, el President del COMT; el Dr. Vizcarro i el Dr. Bruguera del COMB

Cada Col·legi disposa d’una exposició i durant uns quatre mesos, les mostres romandran en la institució. Després, passaran a una altra fins a recórrer les quatre seus. D’aquesta manera, la col·legiació de cada territori tindrà l’oportunitat de poder conèixer una mica més el passat de la nostra/vostra professió.

Ventosa per escarificacions

A Tarragona l’exposició ens deixa una porta oberta al món de la sagnia

Amb el títol Una bona sagnia, el COMT acull una mostra de l’art de la flebotomia. Aquesta pràctica va ser, durant segles, una part de la terapèutica galena, que concebia la malaltia com un desequilibri humoral. De la correcta proporció dels quatre humors – sang, bilis, limfa i pituïta – depenia l’estat de salut individual.

Escarificador de gallet

Bisturí per a sagnia

La mostra conté estris del segle XIX, fet que mostra la pervivència i convivència de pràctiques mèdiques, agrupats en dos blocs:

  • Estris per produir incisions
  • Estris per provocar succions

L’exposició se situa en el hall de la seu i es pot visitar cada dia de 09.00 a 14.00h i de 16.00 a 19.00h. Divendres l’horari és de 09.00 a 15.00h.