Durant la reunió, la doctora Dolça Cortasa va poder conèixer de la mà dels membres de la Junta de Govern del COMT, quins són els principals temes en matèria sanitària que la Institució considera rellevants.

Bona sintonia durant la primera reunió de treball entre el COMT i la gerent de la regió sanitària del Camp de Tarragona. La trobada va servir per a exposar a la doctora Dolça Cortasa, els grans punts en matèria sanitària que la Institució considera que cal treballar.

La Junta de Govern del Col·legi, presidida pel  doctor Sergi Boada,  va desglossar aspectes com la necessitat de disposar de nous equipaments, amb especial importància en la construcció del nou Hospital Joan XXIII o la necessitat de millorar el servei d’oncologia d’aquest del centre.


Especial èmfasi es va fer durant la reunió a la situació que l’Atenció Primària està vivint en aquests moments. La vicepresidenta del COMT, la doctora Mireia Garcia-Villarrubia, va poder explicar la pressió que els metges i metgesses estan patint amb llistes d’espera inassumibles. Alhora, es va tractar la problemàtica sobre les interconsultes amb la demora, a vegades, en la seva resposta així com la pèrdua d’autonomia de l’especialista d’AP en el moment de poder derivar a un pacient. En la mateixa línia, es va abordar la problemàtica en els rols adquirits per part d’altres professionals sanitaris que són competència exclusivament de metges.

La reunió també va servir per parlar sobre d’altres aspectes com els certificats digitals, la situació demogràfica en què es troba a la professió, l’increment dels problemes de salut mental o la realitat dels metges extracomunitaris.