Les decisions en situacions crítiques derivades de la gestió de la pandèmia de COVID19 poden comportar qüestionaments i dilemes des del punt de l’ètica i la deontologia professional. A continuació us deixem un enllaç es faciliten una sèrie de recursos per als professionals mèdics així com el missatge de la Doctora Monste Esquerda, presidenta de la Comissió de Deontologia del CCMC.

Consideracions Ètiques i Deontològiques