El dia 28 de maig és el dia internacional d’acció per a la salut de les dones. El gènere condiciona la desigualtat d’exposició i vulnerabilitat davant dels problemes de salut. Cal visibilitzar els factors que produeixen diferències i modificar-los, sobretot quan les causes de les desigualtats estan relacionades amb disposicions socials modificables.

Per aquest motiu, durant tot el mes de maig, a la ciutat de Reus ha preparat una programació per posar de manifest les desigualtats en salut de les dones.

 

Enllaç per a les inscripcions: https://eos.reus.cat/mans-les-mans