La falta de professionals, les retallades salarials o la pressió assistencial són els principals motius de la vaga

Les metgesses i metges de l’Atenció Primària (ICS i SISCAT) i la hospitalària concertada (SISCAT) catalana han dit prou. Han convocat 5 dies de vaga per exigir canvis en un sector molt castigat en els darrers anys.

 

Són prop de 5.700 metges de capçalera, pediatres, odontòlegs i ginecòlegs de l’Atenció Primària de l’ICS que representen els 957 CAPs arreu de Catalunya. A la concertada afecta a 10.000 facultatius que es troben distribuïts en 53 hospitals, 86 equips d’atenció primària, 50 centres sociosanitaris i 25 de salut mental gestionats per l’UCH, CAPSS i ACES. Tots ells, després de molta paciència i desànim, han decidit posar remei a una situació que s’ha catalogat d’insostenible.

Des de 2010 l’AP ha patit constants retallades i les xifres en deixen constància. 920 facultatius menys en 8 anys i els principals resultats que se’n deriven són evidents. Sobrecàrrega de feina amb incomptables visites presencials (entre 30 i 40 pacients), quan el màxim hauria de ser de 28 en l’agenda diària. En conseqüència, el temps d’atenció al pacient es veu minvat de forma considerable (quedant reduït fins i tot a 6 minuts per visita  presencial). Així, es fa impossible poder arribar als 12 minuts per visita, que seria el recomanable i 6 en cas de la no presencial. El resultat de tot plegat és una deficiència en la qualitat assistencial que repercuteix de forma important en el pacient.

 

 

El resultat de tot plegat és una deficiència en la qualitat assistencial que repercuteix en el pacient.

 

Les reivindicacions també impliquen aconseguir unes condicions salarials justes. Les retallades van castigar als professionals sanitaris fent davallar durant tots aquests anys entre un 25 i un 28% el seu poder adquisitiu. És clau revertir aquesta situació i tornar a les metgesses i els metges el que és seu. A més, és necessari disposar d’un sistema sanitari atractiu. D’aquesta forma es podrà tornar a captar professionals que estiguin disposats a exercir en l’AP amb unes condicions laborals i salarials justes.

Tampoc pot caure en l’oblit la qüestió de les places MIR. Convocar totes les places disponibles a Catalunya prioritzant les especialitats deficitàries de primària seria, en bona mesura, un fet que implementaria la qualitat assistencial. És important poder aconseguir una conciliació real entre la vida professional i familiar. Sovint això es torna impossible, ja que la falta de substitucions de professionals quan es troben de baixa, de vacances o, fins i tot, quan es produeixen jubilacions fan que la resta de companys pateixi  un excés de feina.

Pel que fa al sector concertat, també va decidir sumar-se a la vaga el passat dia 16 de novembre. El SISCAT assegurava que el col·lectiu mèdic ha estat separat en la mesa de negociacions del segon conveni col·lectiu del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.

 

És clau revertir aquesta situació i tornar a les metgesses i els metges el que és seu

 

Les principals demandes d’aquest sector pivoten sobre dos pilars: La remuneració del preu de l’hora de guàrdia mèdica al mateix valor que l’hora ordinària de treball. I la segona té com a eix l’equiparació salarial dels facultatius d’Atenció Primària amb els metges dels hospitals.

En la mateixa línea sol·liciten el reconeixement de més hores en formació, el dret a remuneració de les DPOs dels facultatius al marge de l’equilibri pressupostari de les empreses concertades i fan seves les demandes de l’Atenció Primària de l’ICS.

La vaga respon doncs a un clam per defensar i dignificar la feina de les metgesses i metges que, malgrat l’esgotament i l’estrès que porten acumulat, han seguit treballant durant anys suportant una situació insostenible.

 

ELS ACORDS ASSOLITS

Després de 4 dies de vaga i diverses reunions, l’ICS i Metges de Catalunya, amb la mediació de Treball, van arribar a una sèrie d’acords.

La injecció de 100 milions d’euros van permetre acostar posicions i es va poder assolir un acord basat en 40 punts dels que en destaquen especialment els següents.

  1. Incrementar la contractació de metges de família fixant la xifra en 250.
  2. Es dota d’una major autonomia als professionals per poder gestionar-se la feina en funció de la població, horaris…
  3. Les visites presencials seran de 12 minuts, 6 per les no presencials i 45 minuts per les visites que es realitzin a domicilis.

 A les mesures citades cal afegir l’estudi de les urgències i l’increment del pressupost per la campanya d’hivern i recuperar les retribucions econòmiques perdudes.

No obstant aquest acord, la primària i l’hospitalària concertada sí va mantenir un dia més la vaga. Van considerar que les seves demandes no van ser ateses en la negociació del conveni col·lectiu i, encara ara, continuen sense una taula de negociacions possible.