Un 60% dels metges presenten algun indicador de fatiga, estrès o síndrome de burnout , segons un estudi intern de la companyia.

El 30% dels professionals mèdics ha anat o creu que necessitarà anar a un servei de salut mental

Mutual Mèdica, posa en marxa un servei Telemàtic de Suport Psicològic (PAIME) a estudiants de medicina que necessitin ajuda professional per malestar o patiment mental

Amb l’increment dels indicadors de fatiga i estrès entre el personal sanitari com a context, Mutual Mèdica, la mutualitat dels metges, anuncia la millora de les cobertures de l’Assegurança d’Incapacitat Laboral Temporal que, entre d’altres aspectes, cobreix des de l’1 de gener els trastorns i malalties mentals sense proves diagnòstiques objectivables, que derivin en una incapacitat laboral temporal. Anteriorment, aquestes patologies estaven cobertes a partir del moment en què era reconeguda la invalidesa permanent i absoluta.

Segons l’últim estudio Repercussions de la COVID-19 sobre la salut i l’exercici de la professió dels metges d’Espanya realitzat per Mutual Médica, la Fundació Galatea i l’Organització Mèdica Col·legial, un 60% dels metges presenten algun indicador de fatiga, dolor o estrès i la mateixa proporció sofreix síndrome de burnout.

En conseqüència, el 30% dels professionals mèdics ha acudit o creu que necessitarà acudir a un servei de salut mental.

Així mateix, i amb l’objectiu de donar suport als estudiants de medicina com a col·lectiu amb importants necessitats psicoemocionals, la Fundació Mutual Mèdica al costat de la Fundació per a la Protecció Social de l’Organització Mèdica Col·legial (FPSOMC) i el Consell Estatal d’Estudiants de Medicina (CEEM), ha posat en marxa un servei Telemàtic de Suport Psicològic (PAIME) per a posar a la seva disposició l’ajuda de professionals de la salut mental. Aquesta iniciativa s’emmarca en el programa Cuidar(em) de la Fundació Mutual Metgessa que vela per la salut integral del professional mèdic.

La inclusió de les malalties i trastorns mentals, que anteriorment estaven cobertes a partir del moment en què es reconeixia la invalidesa permanent i absoluta, és una millora d’important valor per als metges que necessitin aquestes cobertures per part de la mutualitat.