El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya acaba de publicar un document on es defineixen els principis bàsics que haurien de guiar l’exercici dels metges que desenvolupen tasques de direcció mèdica.

La idea sorgeix de la proposta d’un grup de metges que van prendre part en el Tercer Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya el 2016. La publicació del document Principis i deures en l’exercici de la direcció mèdica dels hospitals i centres sanitaris, respon a les conclusions que se’n van extreure i que feien evident la necessitat de disposar d’una definició dels aspectes ètics, les responsabilitats o criteris d’actuació en situacions de possibles conflictes.

L’escrit, coordinat pel director mèdic de l’Hospital Clínic de Barcelona, el Doctor Antoni Castells, pretén oferir elements de reflexió comuns en la pràctica de la Direcció Mèdica. Marcar els principis i els deures que s’haurien de projectar cap als malalts, els professionals així com institucions i l’entorn social.

Llegeixi el document íntegre en aquest link:

 PrincipisDeuresExerDirMedicaHospitalsCentresSanitaris.pdf