Practicar esport en família per crear hàbits saludables des de la infància

• Durant la infància, la família pot inculcar hàbits essencials per mantenir una esquena sana durant tota la vida.

• Els més important són practicar exercici de manera habitual i evitar el repòs en llit si es pateix dolor.

• La Campanya de Prevenció, posada en marxa pel Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) i la Red Española de Investigadores en Dolencias de Espalda (REIDE), amb el suport de la Fundació Asisa, distribueix gratuïtament el Còmic de l’Esquena per ensenyar als nens d’entre 6 i 10 anys a prevenir les malalties de l’esquena de manera senzilla i eficaç.

 

Durant la infància, la família pot facilitar que els nens adquireixin hàbits saludables que han demostrat científicament ser efectius per a prevenir les molèsties de l’esquena durant tota la vida. I, en cas que apareguin episodis de dolor, aquests hàbits redueixen la vida útil i el seu impacte en la vida diària.

Per això, amb motiu de l’inici del nou curs escolar, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) i la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda (REIDE) han posat en marxa una nova edició de la campanya de prevenció de les Malalties de l’Esquena entre els escolars, amb l’objectiu que les famílies sàpiguen com contribuir a mantenir la salut de la columna vertebral dels seus fills.

A Espanya, les molèsties de l’esquena són excepcionals abans dels 6 anys, però la seva freqüència comença a augmentar a partir dels 10. Entre els 13 i 15 anys ja les han patit el 51% dels nois i el 69% de les noies, i a partir d’aquesta edat la seva freqüència és similar a la dels adults. Per tant, és entre els 6 i els 10 anys quan els nens han d’adquirir els hàbits que els ajudin a prevenir-les i reduir el seu impacte.

Per al Dr. Francisco Kovacs, de la Unitat de l’Esquena Kovacs l’Hospital Universitari HLA-Moncloa i director de la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda (REIDE), “la pràctica habitual d’exercici físic és la mesura més eficaç per prevenir les malalties de l’esquena, i és molt més fàcil integrar-la com una part més de la vida quotidiana i mantenir-la durant tota la vida quan la família la inculca des de la infància “.

El Dr Serafín Romero, president del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos va subratllar que “l’adquisició d’hàbits saludables, amb la pràctica d’exercici o esport, és una cosa fonamental per prevenir els dolors d’esquena i això cal inculcar des de la infància. La família, els mestres i els metges, tots hem de ser partícips a l’hora de promoure i prendre consciència d’aquest problema. Prevenir els dolors d’esquena ajudarà, sens dubte, a evitar altres problemes de salut i aquesta campanya, que aporta recomanacions basades en l’evidència científica, és un referent en aquest sentit “.

Està demostrat científicament que l’activitat física, incloent l’exercici i l’esport, és la mesura més efectiva per prevenir les malalties de l’esquena, sempre que es practiqui de manera continuada i habitual. Incorporar aquest hàbit a la vida quotidiana, en edats primerenques, i no considerar-ho una obligació més de l’horari escolar, sinó una cosa pròpia de l’oci familiar, facilita mantenir-lo durant tota la vida. I, a més, fomenta formes saludables d’oci entre els fills i la pràctica d’activitat física també entre els pares.

Els estudis realitzats demostren consistentment que és més important fer esport de manera habitual i mantinguda en el temps, que quin sigui el tipus concret que es realitzi. I com més divertit i motivador resulti el tipus concret d’esport per a qui el practiqui, més probable és que el mantingui en el temps. Tant és que sigui natació, atletisme, futbol, judo, bàsquet o qualsevol altre; en la pràctica hi ha poques diferències entre un i altre, i qualsevol és millor que cap. L’important és ser constant.

Paradoxalment, la pràctica d’esport a nivell competitiu molt intens, quasi professional, s’associa a un major risc de patir mal d’esquena, probablement perquè comporta un major risc de patir lesions i de desenvolupar els desequilibris musculars que són típics de cada esport, al fomentar més el treball d’uns grups musculars que el d’altres. Per evitar-ho, cal practicar l’esport correctament, aplicant l’estil apropiat i no basant-se només en la força, i, sobretot, seguir estrictament els consells dels entrenadors i metges esportius, per tal de reduir el risc de lesions i fer els exercicis necessaris per a compensar els eventuals desequilibris musculars.

L’efecte beneficiós de fer exercici sobre la salut general i la salut específica de l’esquena es manté al llarg de tota la vida, des de la infància fins a la vellesa, i es deu tant a mecanismes específics (com el desenvolupament de la potència, resistència i coordinació de la musculatura, que protegeix les estructures de la columna vertebral) com inespecífics (millora del reg sanguini, augment de la confiança en la capacitat física, etc.).

Altres mesures senzilles que generen grans resultats

Les famílies també juguen un paper molt important a l’hora d’aplicar altres mesures eficaces. La primera és habituar-se al fet que, fins i tot durant un eventual episodi de mal d’esquena, és millor evitar el repòs en llit o escurçar-lo tant com sigui possible; especialment quan dura més de 48 hores, redueix el to muscular, el que perllonga la durada de l’episodi dolorós i augmenta el risc que repeteixi. Per contra, mantenir el major grau d’activitat física que el dolor permeti (interrompent només aquelles activitats concretes que desencadenin el dolor o exacerbin la seva intensitat), escurça la durada del dolor i redueix el risc que repeteixi en el futur.

A més, les famílies també poden incitar al fet que en l’àmbit escolar s’apliquin altres mesures raonables. Una és la necessitat d’adaptar els llibres, ja sigui editant digitalment o separant-los per trimestres, el que reduiria significativament el pes que el nen ha de transportar diàriament. De fet, el consens dels experts estableix que el pes de la motxilla no ha de superar el 10% del pes corporal del nen, mentre que les dades disponibles reflecteixen que, com a mínim, un terç dels escolars supera aquest límit.

Una altra solució senzilla seria la instal·lació de taquilles a les escoles; en aquest sentit, estudis internacionals han reflectit que el mal d’esquena és menys freqüent entre els escolars els centres disposen de taquilles.

Si és impossible evitar el transport d’un pes excessiu, la motxilla idònia és la que posseeix rodes i evita portar el pes sobre les espatlles i esquena. Si aquesta opció tampoc no és possible, la motxilla ha de situar tan a prop del cos com pugui i subjecta amb un cinturó de manera que no es balancegi. En els nens, el centre de gravetat està situat més avall que entre els adults, de manera que entre aquells convé situar la motxilla a l’altura de la zona lumbar.

Un altre factor associat a les malalties d’esquena en els alumnes és la no adequació del mobiliari escolar a l’altura real de cada nen. En els moments de major creixement, al voltant de la pubertat, s’observen grans diferències d’alçada entre els alumnes d’una mateixa classe, de manera que al tenir els mateixos mobles i ser aquests inadaptables, alguns es veuen obligats a mantenir postures forçades durant hores. Una mesura senzilla seria que, com a mínim en aquestes edats, l’alçada de la cadira fos regulable.

El Còmic de l’Esquena: Cuida la teva esquena en família

La Campanya posa gratuïtament a disposició dels estudiants, la comunitat escolar i la família, un còmic que ensenya de manera senzilla a aplicar mesures que han demostrat ser efectives per a cuidar l’esquena. En ell, el Doctor Esquena mostra als alumnes els hàbits més efectius per tenir cura de la columna vertebral i evitar l’aparició de mals d’esquena, així com què fer, si apareix el dolor, per reduir el seu impacte i durada. L’efectivitat de la distribució d’aquest còmic entre els menors de 12 anys ha estat demostrada científicament.

En aquesta campanya, la dissetena des de la seva posada en marxa, el còmic està centrat en la pràctica esportiva en l’àmbit familiar i la importància d’adquirir aquests hàbits saludables no només en l’àmbit escolar, sinó també en la família. Al final del còmic s’incorpora una prova d’autoavaluació que ajuda a fixar els coneixements adquirits per l’infant.

El còmic, editat per la Unitat de l’Esquena Kovacs l’Hospital Universitari HLA-Moncloa, es pot descarregar gratuïtament des de la web de l’Esquena (http://www.espalda.org/divulgativa/su_espalda/escolares/tebeo_2019.pdf), des del web del Consell General de Col·legis Oficials de Metges (https://www.cgcom.es/) i des del Bloc d’Asisa (http://www.blogdeasisa.es/). En l’edició de 2018, i només a través del web de l’Esquena, es van descarregar 25.000 exemplars.

 

Codi QR de descarrega del “Còmic de l’Esquena” (Android / iOS)