Latest news

Updates from the front

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Suport al MIR

  Reducció de la quota col·legial. Ajut econòmic pel trasllat d'habitatge o lloguer, un cop...

Ajuda pel nou nat

Benvinguda a nous membres de la família El COMT, a través del programa de Protecció...

Suport econòmic per a l’adaptació de la llar o ajudes tècniques

  Definició Ajut econòmic destinat a sufragar la despesa per l'adquisició de determinats productes de...

Exempció de quotes col·legials

  En situacions de jubilació i de baixa maternal per compensar la pèrdua econòmica per...

Tramitació del servei de teleassistència i localització

  Es tracta d'un servei adreçat a garantir que els col·legiats que visquin sols i/o...

Tramitació descans pel cuidador

  Suport per a col·legiats que tenen cura d'una persona depenent o familiars de metges...

Prevenció, promoció i protecció de la salut del metge (PAIMM)

L’any 1998 el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona conjuntament amb el Departament de Sanitat...

Conciliació de la vida familiar i laboral

  El temps disponible, les responsabilitats familiars i la jornada laboral, així com el ritme...

Atenció social i a la dependència

  Un familiar depenent, amb el algun tipus de trastorn, malaltia degenerativa,... poden posar en...

Resolució i formalització

Una vegada analitzades i avaluades de manera objectiva totes les sol·licituds rebudes, es passarà la...