Les dades mostren que el sistema sanitari espanyol ha experimentat una sortida sostinguda de professionals des de 2010, dels quals la majoria són metges de família. No obstant això, les raons per les quals els/les especialistes en MFiC abandonen el nostre país, a què es dediquen ara, o les barreres que dificulten un possible retorn no són clares.

Aquest estudi, finançat per l’Institut de Recerca en Salut Pública d’Amsterdam UMC en col·laboració amb l’Organització Mèdica Col·legial i metges de família i investigadors espanyols, pretén respondre a aquestes preguntes.

Per això, li agrairíem que respongués al següent qüestionari. Se li faran preguntes sobre les raons per les quals va decidir emigrar, els factors que van influir en l’elecció del país de destinació i possibles barreres per a tornar a Espanya. Es triga aproximadament 25 minuts a completar-ho.

Volem recordar-li que la seva participació és voluntària i respecta l’anonimat. Les seves respostes seran analitzades per l’equip investigador d’Amsterdam UMC, i reportades de forma agregada. Pot facilitar-nos les seves dades de contacte al final de l’enquesta si desitja participar en una entrevista grupal, part del mateix estudi. En tal cas, les seves respostes i participació romandran confidencials. L’estudi ha obtingut l’aprovació ètica a Amsterdam UMC.

Pot posar-se en contacte amb l’equip investigador dirigint-se a Sara Calderón-Larrañaga en s.calderon@qmul.ac.uk si té qualsevol pregunta o desitja més informació.