Es tracta d’un pla de retorn al carrer, de sortida a l’aire lliure per part d’infants i adolescents, de forma controlada, regulada, segura, limitada en el temps, esglaonada i supervisada per adults individualment. Una proposta que va incrementant-se progressivament fins a la nova obertura de les escoles i el retorn a la nova normalitat

 

Pla de sortida al carrer d’infants i adolescents aprovat pel Govern de la Generalitat

 

Preguntes i respostes sobre la sortida al carrer amb  nens i adolescents

 

Infografia