La Junta de Govern del COMT davant el debat suscitat a nivell nacional amb la problemàtica de la legalització de l’eutanàsia, considera que cal un consens més ampli a nivell d’organitzacions mèdiques, col·legis professionals i societats científiques implicades, per tal d’arribar a un posicionament conjunt que doni resposta a les necessitats i demandes  de la societat  però sense contradir els principis deontològics inherents a l’exercici de la nostre professió.

Proposició de llei del PSOE:

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-270-1.PDF#page=1

Posicionament de la Organización Médica Colegial:

http://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/np_eutanasia_21_05_18.pdf

Posicionament del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona:

https://www.comb.cat/Upload/Documents/8044.PDF

Posicionament de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives:

http://www.academia.cat/files/204-6448-FITXER/comunicateutansia.pdf