Objectius: 

Aquests premis organitzats per la filial de Tarragona de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i amb la col·laboració de la Xarxa Santa Tecla estan destinats a donar reconeixement als projectes sobre millora dels serveis sanitaris en: a) atenció primària/comunitària i/o socio sanitària i b) atenció hospitalària. Els projectes han d’haver-se aplicat i per tant poder-ne avaluar els resultats. 

Bases:

 1. Per optar als premis és imprescindible omplir un formulari de sol·licitud segons model, on consti: les dades del sol·licitant i membres de projecte; nom i cognoms, telèfon i correu electrònic i professió, així com el títol del treball presentat.
  Així com un document 1 amb:

Document 1. El projecte ha de tenir les característiques següents: 

 1. Extensió: de 4 a 8 fulls d’extensió, de 30 línies per full i 70 caràcters per línia.
 2. Apartats (orientatius):
  1. Títol
  2. Justificació i situació prèvia del tema
   1. Definició del problema i/o oportunitat de millora
   2. Mesura de la situació de millora: indicadors de mesura
  3. Objectius de millora:
   1. Objectiu principal. Mesurat amb els resultats esperats
    1. Justificació de l’objectiu
    2. Comparació amb d’altres
  4. Pla d’acció:
   1. Justificació
   2. Temporalitat
   3. Intervenció
   4. Recursos
   5. Responsables de les accions
   6. Aplicacions del pla d’acció
    1. Desviacions del previst
    2. Motiu de la desviació
  5. Resultats assolits i lliçons apreses 
 1. Caldrà enviar tota la documentació, en format digital, per correu electrònic a acmtgna@comt.cat, abans de les 24:00 hores del dia 30 de juliol de 2018. Abans d’enviar-ho, consultar amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia el format a emprar. El material lliurat quedarà en poder de l’Acadèmia.
  Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no seran acceptades
 2. Podran optar al premi tots els professionals d’Atenció Primària/comunitària, socio sanitària i hospitalària. Almenys un25% dels participants en el projecte hauran de ser soci de l’Acadèmia i estar al corrent de pagament de les quotes de l’Acadèmia. 
 3. Hi haurà dos premis dotats amb 3000 euros cadascun: un d’ells farà referència a atenció mèdica hospitalària i l’altre versarà sobre atenció mèdica primària /comunitària i/ó sociosanitària.
 4. Els premis es lliuraran el dia 20 de setembre de 2018, coincidint amb la inauguració del Curs Acadèmic 2018-19, i amb les Festes de Santa Tecla 2018.
 5. El Jurat dels premis Rafael Battestini:
  1. El president del jurat serà un metge vinculat a la Universitat Rovira i Virgili; aquest serà escollit pel President de la Filial de Tarragona de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears i el director general de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla.
  2. El jurat tindrà dos membres més que seran escollits de la següent manera: Un l’escollirà la junta directiva de la Filial de Tarragona de l’Acadèmia de ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears i l’altre la direcció de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla. 
 6. La decisió del Jurat serà inapel·lable, i no es farà difusió de les puntuacions assignades als projectes presentats, excepte a títol individual i referida al propi projecte presentat, en cas de demanar-ho. 
 7. En cas de Ex aequo, l’import serà repartit a parts iguals. 
 8. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.
 9. Totes aquelles candidatures presentades que, en finalitzar la data límit de presentació, els manqui alguna documentació o algun requisit sigui incorrecte, d’acord amb les bases publicades, automàticament seran desestimades, essent informat el candidat dels motius.

 

Bases Premi “Rafael Battestini” 2018 (arxiu PDF)  

 

Imprès per participar (arxiu PDF)